Afbalancering af dine tre intelligenser eller centre

Vidste du, at du har tre forskellige intelligenser? Enneagrammet beskriver disse intelligenser eller centre som måden, vi oplever eller relaterer os til verden på. Vi har en mental (hovedcenter), en følelses-mæssig (hjertecenter) og en instinktiv (kropscenter) intelligens.

Eller sagt på en anden måde – vores tanker, følelser og handlinger.

CDC egen

Hver Enneagramtype har særlige anlæg for enten den mentale, den følelsesmæssige eller instinktive intelligens og er samtidig blind for en af dem.

Dette kan udspille sig i manglende handlekraft, manglende kontakt til vores følelser eller manglende evne til at tænke visionært og abstrakt.

På den måde har alle 9 typer udfordringer eller blokeringer i forhold til deres blinde center.

Ved at afbalancere vores tre centre og lære at bruge dem optimalt, uden at være forstyrret af kontrol og frygt, kan vi lære at klare de fleste af livets udfordringer enkelt og bedst muligt.

 

At være til stede i kroppen med åbent hjerte og stille sind

 

Når du er tryg og sund og i virkelig balance, bruger du dine tre centre optimalt.

Du føler dig hjemme i din krop. Du stoler på og har fuld tillid til, at dit instinkt fortæller dig, om der er fare på færde eller ej.

Du bruger din følelsesmæssige intelligens til at være i god kontakt med dine følelser og med det, som er vigtigt for dig selv og andre. Du holder dit hjerte åbent og er opmærksom på, hvad der er kærligst for alle.

Du bruger din mentale intelligens til at danne tydelige billeder af fremtiden, således at du kan guide dig selv i den retning, som er mest i overensstemmelse med dine dybeste værdier. Du kan lade dine tanker falde til ro og være længe nok i stilheden til, at en løsning på et problem eller et svar på et spørgsmål bliver besvaret indefra.

oOo

Har du fået lyst til at arbejde med dine tre intelligenser eller centre, tilbyder jeg et forløb, hvor du først får en grundig indføring i begreberne, hvor vi derefter sammen finder frem til dit eget blinde center og endelig får du forskellige øvelser til at afbalancere alle centrene.

Du er mere en velkommen til at kontakte mig for en nærmere aftale.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin