Er du verdens centrum ?

Selvfølelse

Har du lagt mærke til, hvor forskelligt folk opfører i sociale sammenhænge eller til møder på arbejdet? Nogle er helt fremme i skoene og snakker løs, andre kommer med indskudte bemærkninger og andre igen holder sig lidt tilbage og sidder måske mere og lytter og betragter det, som foregår.

Hvordan kan det være ?

I Enneagrammet har vi rigtig mange trekanter. Blandt andet også de sociale trekanter eller ”Horneys” grupper. Opkaldt efter Karen Horney, en psykiater, der har videreudviklet Freuds arbejde ved at identificere tre grundlæggende måder, at være social på.

Hver af Horneys grupper har en indbygget selvfølelse i forhold til andre mennesker.

Har du lagt mærke til, hvordan du oplever dig selv, når du træder ind i et rum fyldt med mennesker, som du ikke kender?

Prøv at tænke tilbage eller mærke efter, hvordan din ”selvfølelse” er (vær bare ærlig);

  • Din første og uvilkårlige reaktion er: ”Jeg er centrum her. Jeg er den, der er vigtig”

eller

  • Du føler på en måde, at du er ”bedre end” de andre, selvom det kun kommer subtilt til udtryk.

eller

  • Din første tanke er, ”Jeg er ikke en del af det, der foregår. Jeg er ikke ligesom alle de andre her. Jeg passer ikke ind.”

Hvis vi opdager og forstår usandheden i denne ”selvfølelse”, kan det vise sig uhyre værdifuldt og hjælpe os til at gennemskue nogle af jeg’ets vigtigste egenskaber.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

De 9 Enneagramtyper er fordelt i 3 forskellige sociale grupper eller Horneys grupper. Udadvendt, Tilpassede og Indadvendt.

Alle ni typer har et tema omkring denne selvfølelse.

Hvis du f.eks. er type 6 – Skeptikeren, er du ofte optaget af, hvilke valgmuligheder og faldgruber, der er lige nu og om et øjeblik.

“Jeg føler på en måde, at jeg er ”bedre end” de andre”, fordi jeg er et jævnt og almindeligt menneske, og det er bedre end at tro, at man er noget.”

Du har det svært med tillid – både til dig selv og omverdenen. Du har svært ved at have tiltro til dine egne beslutninger, følelser og tanker, og der er heller ikke megen tiltro til andre menneskers. Dette skaber dit mønster omkring tvivl og mistro.

Hvis du kan nikke genkendende til dette, vil du kunne skabe større helhed og balance i dit liv, hvis du forstår at udvikle den mentale intelligens eller sagt på en anden måde, at optræne evnen for at tænke visionært – abstrakt og ved at slippe trangen til at forholde sig forstandsbestemt og realistisk til alt i livet. Dette kan gøres gennem at optræne visualisering og at lade fantasien flyde

Fangede du den ?