Pas (på) dig selv

Hvad motiverer dig og hvad er motivation egentlig?

Der bliver godt nok skrevet en del om, at vi skal være motiveret eller om hvordan en leder kan motivere sine medarbejdere.

Det er let nok at sige, at vi skal være konstruktive.

Men hvordan kommer vi ud af brok-helvedet?

Hvornår er det, at vi mister energien og motivationen?

Hvor er det helt præcis, at frustrationen dukker op?

Hvad skal der til for, at gode løsninger kan komme på banen?

oOo

Vi er nødt til at grave lidt for det er sjældent, at sådan en 3-trins løsning batter noget.

oOo

I første omgang er det vigtigt at vende tilbage til os selv.

Og hvad mener jeg så med det?

Jo, prøv at forestille dig, at dit liv er som en have. Det er din helt alene. Hverken din partner, forældre, børn, venner, kollegaer eller nogen som helst andre skal have adgang til den have.

Alle andre har deres egen helt unikke have, som du heller ikke skal have adgang til.

Hele idéen er, at du ikke skal miste dig selv. Du er dig. Alt er okay. Det er okay at være uenige med andre. Det er helt fint, at hvad der er godt for mig, ikke nødvendigvis er godt for dig. Du skal ikke diskutere med andre, hvad der er rigtig eller forkert for det er blot et spørgsmål om smag. Sådan er det bare. Det føler jeg og det føler du.

Det handler ikke om, at vi skal være egoistiske og uinteresseret i andre, men om grænsesætning. Du skal ikke vade ind i andres haver og bestemme, hvad der er godt for dem, ligesom de heller ikke skal vade rundt i din have.

Lyder det provokerende? Måske – for vi er opdraget til noget andet, der netop dræner os for energi, kreativitet og nytænkning og som medfører brok-helveder, selvmedlidenhed og frustrationer.

oOo

Lad os tage en Enneagramtype for at se, hvordan det kan udspille sig. Måske kan du genkende nogle mønstre hos dig selv og det er positivt, for er vi først blevet bevidste om noget, kan vi faktisk også gøre noget.

Enneagramtype 2 – hjælperen

Hvis du relaterer dig til denne type, har du et livstema omkring anerkendelse.

Det er så vigtigt for dig, at alle kan lide dig. Du er stolt over at kunne gøre noget for andre. Du tilpasser dig andre, dæmper dine egne behov. Du er pligtopfyldende og samtidig gør du dig uundværlig. Hele tiden for at få den eftertragtede anerkendelse, som dybest set handler om at blive elsket. At være noget værd. At have eksistens-berettigelse. 

Men denne jagt på anerkendelse kan dræne dig fuldstændig. I værste fald bliver du ved med at overanstrenge dig for andres skyld, slider dig selv fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk ned.  

Endnu værre er det, at folk omkring dig ofte bliver irriteret på dig i stedet for at anerkende dig.

Det skyldes, at du faktisk vader rundt i deres haver og mener, at du ved, hvad der er godt for dem 😉

Denne selverkendelse kan godt være en stor kamel at sluge for Enneagramtype 2. Nu gik du her og troede, at du bare var hjælpsom, positiv og ikke mindst en uselvisk person og så er du i virkeligheden også stolt og manipulerende.

Derfor er det vigtigt at finde tilbage til dig selv, at blive hjemme i din egen have. Stol på dig selv og bed om og modtag hjælp fra andre. Du har din frihed til at give eller lade være og frihed til at være dig selv.

 

Du hviler i dig selv.

Det interessante er, at når vi møder mennesker, som virkelig hviler i sig selv og tager ansvar for deres behov, så står de stærkt i sig selv. Ja, de kan nærmest virke inspirerende og opløftende. Ja, for vi mærker jo, at vi ikke selv behøver at gøre noget bestemt eller være på en bestemt måde. Vi kan få lov at være hjemme hos os selv og bruge vores energi dér.

oOo

Skulle du være blevet mere nysgerrig på Enneagrammet og de 8 andre typer, kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev og samtidig få en gratis E-bog, der beskriver alle 9 typer på job.

 

Ønsker du at arbejde med at øge din bevidsthed, kan jeg også anbefale mine online-kurser “Kom i flow med din Enneagramtype”

Kæft, trit og retning eller hyggebamse?

Ledelse handler om mennesker. Mennesker er forskellige og derfor er der også enormt mange forskellige holdninger til ledelse.

Her er blot to eksempler:

Ledelse baseret udelukkende på tillid, selvledelse og følelser skaber frustrerede medarbejdere og dermed dårlige resultater. Magt, autoritet og kontrol bør derfor indgå i moderne ledelsesudøvelse. Der er behov for faste frontfigurer, som sætter faste rammer for organisationen.

eller

Ledere, som prioriterer at fremstå autoritære fremfor at etablere tillid, løber den risiko at, de fremkalder frygt blandt medarbejderne. De fleste ledere har en tendens til at have fokus på at fremhæve deres autoritet, styrke og kompetence. Frygt kan underminere kreativitet og problemløsning og kan derfor være årsag til, at nogle medarbejdere træder vande og måske endda bliver uengagerede i deres arbejde.

Vi må nok erkende, at der findes lige så mange sandheder derude, som der findes mennesker. Derfor er det ekstra vigtigt at stå stærkt i os selv og løbende træne og hæve vores egen bevidsthed.

Men hvordan gør vi det ?

Til det er Enneagrammet et fantastisk værktøj, der forholder sig holistisk og bredt til menneskets personlighed. Der findes ni forskellige personlighedstyper, som vi hver især kan identificere os med.

Faktum er, at vi hver især har vores egen model af verden.

Med viden om Enneagrammet og de 9 personlighedstyper kan vi blive bedre til at kende og identificere os selv i forhold til vores partner, familie og ikke mindst kollegaer og ledere og få et kvalificeret samspil med andre mennesker.

Her er et lille udpluk af, hvor forskellig de enkelte typer oplever det, at være på en arbejdsplads.

 

Type 1 – Perfektionisten

Holder af specifikke retningslinjer og tidsplaner. Foretrækker helt præcis at vide, hvem der er ansvarlig for hvad. Føler sig mest sikker i en formel rolle. Ønsker at respektere hierarki og autoriteter. Arbejder hårdt for den rigtige sag, den gode leder, for det kompetente team.

Hvis du vil have et godt teamarbejde, så sørg for at; være kompetent, sikre kvalitet og overholde dine principper

Og undgå; dårlig ydeevne, egenmæssige og vilkårlige forandringer.  Alligevel ikke at følge reglerne

oOo

 

Type 2 – Hjælperen

De trives med alle typer chefer, fordi de er så samarbejdsvillige. Er ofte chefens højre hånd. Opnår en følelse af sikkerhed ved at støtte og stå bag chefen. Ville frygte at stå med magten alene, men ved udmærket, hvem der har den.

Hvis du vil have et godt teamarbejde, så sørg for at; være hjælpsom, venlig og støttende

Og undgå; at være ukærlig, uvenlig og svare upersonligt

 

oOo

Type 6 – Skeptikeren

Denne type har et tema omkring autoriteter. Enten underkaster de sig lederen, hvis denne har gjort sig fortjent til det eller også udfordrer de lederen. Ikke fordi de selv ønsker at være leder, men fordi de grundlæggende har en overbevisning om, at alle er lige og ingen bør være over andre.

Hvis du vil have et godt teamarbejde, så sørg for at; være troværdig, trofast og udvise samarbejdsvilje.

Og undgå; at være urealistisk, uklar og have alt for stort fokus på konkurrence

oOo

Det var blot nogle af typerne. Er du blevet mere nysgerrig på Enneagrammet, kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev og samtidig få en gratis E-bog, der beskriver alle 9 typer på job.

En ren energi-booster

bøgeskov 2

Får du også en ordentlig energi-booster, når du kommer ud i sådan en hel lysegrøn bøgeskov, der lige er sprunget ud i fuldt flor? Men ved du også, hvad der sker?

Du får simpelthen stimuleret dit hjertecenter, kommer i flow og bevæger dig op på de højereliggende følelser på Vibrationsstigen.

Når dit hjertecenter er disharmonisk, kan det vise sig på forskellige måder:

Det kan være, at du gerne vil være giveren eller være til stede for andre, men uden virkelig at være forbundet med dit hjerte. I al hemmelighed – måske uden at du er dig det bevidst eller vil indrømme det over for dig selv – forventer du til gengæld for al denne ”kærlighed” at modtage anerkendelse og bekræftelse, og du bliver skuffet, når man ikke belønner dine anstrengelser efter fortjeneste. I Enneagrammet er det særlig Type 2 – Hjælperen, som kan have udfordringer på denne del.

Det kan også være, at du føler dig mægtig og stærk og lader andre få del i din energi, men formår ikke selv at tage mod kærlighed, at åbne dig og tage imod. Mildhed og blidhed gør dig forlegen. Du siger måske til dig selv, at du ikke har brug for kærlighed fra andre. På det fysiske plan er denne indstilling ofte ledsaget af en udvidet ”oppustet” brystkasse – et tegn på et indre panser og værn mod smerter og angreb. Her er det særlig Enneagramtype 8 – Frontkæmperen, som har udfordringer.

Men vi kender det selvfølgelig alle mere eller mindre, da vi jo alle er en del af helheden.

Udover naturoplevelser som grønne bøgeskove, rosafarvede blomstertæpper eller en rosafarvet himmel med blide skyformationer, kan du også stimulere dit hjertecenter med musik, farver, ædelstene, aromaterapi eller meditation.

Dejligt at det snart bliver rigtig forår.

Mange kærlige hilsner fra

Charlotte Djurhuus

Hvordan kommer du godt ud af det med dine kollegaer ?

Vi bruger rigtig mange af vores vågne timer på arbejdet, hvor vi er i kontakt med mange forskellige mennesker. Fra kollegaer til kunder, chefer, leverandører, samarbejdspartnere. Nogle personer tænker næsten som os selv, mens andre har en helt anden måde at kommunikere og håndtere deres arbejde på. Næsten som kom de fra en helt anden planet.

Når man så tænker på, at det i virkeligheden er de mennesker, som er på en arbejdsplads, der skaber firmaet, så er der ekstra god grund til at overveje relationerne mellem medarbejderne.

Jeg havde f.eks. 2 medarbejdere, som skulle arbejde sammen i en marketingsafdeling.

Mette havde været der i mange år. Hun var godt inde i tingene. Hun var rigtig god til at forstå de forskellige systemer og processer. Hun kunne bevare det kølige overblik, når bølgerne gik højt. Hun tænkte meget logisk og kunne hurtig sætte sig ind i nye processer. Faktisk holdt hun meget af, at jo mere kompleks det var, jo bedre.

Til gengæld havde hun ikke det store behov for anerkendelse. Hun kunne sagtens motivere sig selv. Samtidig var det vigtigt for hende, at andre respekterede hendes privatliv og private sfære. Hun havde absolut ikke lyst til, at andre trængte sig ind på hende og involverede hende følelsesmæssigt, for så kunne hun miste kontrollen.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anne-Marie var ny og hun havde det helt anderledes. Hun havde det bedst, når hun var tæt sammen med andre. Hun tog beslutninger med følelserne. I hendes iver efter at hjælpe sin kollega kom hun tit til at overskride hendes grænser. Hun ville så gerne være gavmild og betænksom, men endte med at blive omklamrende.

Mette som jo helst ville forholde sig objektiv og logisk til sit arbejde, følte sig invaderede og skiftede mellem at være arrogant og trække sig væk, mens at Anne-Marie, som havde så meget brug for at føle sig anerkendt, blev mere og mere usikker og såret og dermed endnu mere omklamrende.

Her havde vi to gode medarbejdere, som i den grad ikke kunne forstå hinandens model af verden.

Anne-Maries dominerende Enneagramtype er 2 – Hjælperen, mens Mettes er 5 – Iagttageren. På overfladen har de ikke meget til fælles, men med hjælp fra Enneagrammet kan de bygge bro mellem deres forskellige personligheder og få en ny forståelse af hinanden

Her er nogle måder som de (eller dig selv og dine kollegaer) kan bruge Enneagrammet på.

Find fælles fodslag

Mens at Mette og Anne-Marie har helt forskellige måder at interagere på, deler deres personligstyper visse værdier og motiver. 2’ere og 5’ere ønsker begge at yde et væsentligt bidrag og være en uund-værlig del af teamet . Begge typer har et stort behov for at blive værdsat for deres talenter og færdigheder.

Med en ny forståelse af de værdier og motiver, som de har til fælles kan Mette og Anne-Marie gøre en aktiv indsats for at anerkende og værdsætte hinandens forskellige men lige værdifulde roller i teamet.

At forstå og respektere forskelligheder

Mette og Anne-Marie har ikke kun forskellige måder at interagere på. De har også forskellige behov. Anne-Marie har brug for at være meget involveret i andre mennesker, mens Mette har brug for alene-tid for at kunne genere idéer. Når de ser på deres indbyrdes forhold gennem den andens øjne, er de i stand til at udvikle måder at få opfyldt deres egne behov på samtidig med, at de respekterer hinanden.

Anne-Marie indså at den bedste måde at hjælpe og forbinde sig til Mette på, var at give hende tid alene, når hun havde brug for det, mens at Mette forstod, at hun ville have et nemmere forhold til Anne-Maria, hvis hun gjorde en indsats for at række ud og være mere engageret.

 

 

Stress og Enneagrammet

I vores tidsalder lever vi åbenbart på en måde, som giver rigtig mange mennesker stress.

De fleste oplever stress på flere planer:

Kropsligt:

Kan være søvnproblemer, hjertebanken, muskelspændinger, hovedpine, angstanfald, indre uro eller hudproblemer

Adfærdsmæssigt:

Du orker ikke at være sammen med andre og vil hellere isolere dig og være alene. Du dropper aktiviteter, som du normalt plejer at være glad for eller springer fra sociale arrangementer. Det kan også være, at du ryger mere, drikker mere kaffe eller alkohol.

Psykisk:

Du bliver mere irritabel eller vred, har lettere til tårer, har svært ved at huske eller koncentrere dig. Du kan også have mange negative tanker og spekulationer eller en oplevelse af tomhed.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

oOo

De forskellige Enneagramtyper reagerer på bestemte måder og andre vil kunne se ændringer i den normale adfærd.

Alle Enneagramtyper vil i første omgang forstærke deres egne mønstre, jo mere presset de bliver.

Hvis vi tager Enneagramtype 1 – Perfektionisten

Denne types motto ”Pligt før fornøjelse” vil virkelig komme i spil. Al fokus bliver rettet mod det arbejde, der skal gøres og alle former for nydelse og fornøjelser udgår fuldstændig af programmet. Den indre kritiker kører på fulde omdrejninger og sørger for at bebrejde og kritisere alt. Vreden og irritationen vokser, efterhånden som rigtig/forkert tankegangen bliver forøget.

Frustrationen over at skulle gøre alting selv øges og medfører en voldsom uro, som truer Perfektionistens selvbillede af at være fornuftig, dygtig og objektiv. Hvilket kan virke endnu mere stressende og til sidst kan Perfektionisten ryge helt over i sit stressben type 4 – Romantikeren og blive klynkende, selvmedlidende og håbløs.

 

Enneagramtype 2 – Hjælperen

Hos denne type medfører tankegangen ”jeg må give for selv af få”, at jo flere egne behov de har, jo mere fokuserer de på andres behov. Det betyder, at de bliver ved med at give og hjælpe, selvom de ikke får noget igen. De vil også komme med små stikpiller i håb om, at den anden vil lægge mærke til, hvor meget de giver og anerkende dem for det. Det kan medføre, at den anden bliver irriteret og føler, at Hjælperen bliver for klæbende og derfor afviser Hjælperen.

Det kan igen medføre, at Hjælperen ender over i sit stressben Type 8 – Frontkæmperen og får fat i vreden over det uretfærdige i at have brugt så megen energi på den anden uden at få noget igen. Dette kan naturligvis være meget overraskende for andre, da Hjælperen jo normalt opfører sig kærlig, betænksom og uselvisk.

oOo

Den enkelte Enneagramtypes stressben udviser dermed ofte en helt anden adfærd end den normale og kan misforstås. F.eks. kan Type 5 – Iagttageren, som normalt holder af sit eget selskab blive meget udadvendt og flagrende som sit stressben Type 7 – Eventyreren, hvilket nogle ikke vil opfatte som en stresssymptom. Derfor må man også se på de kropslige og psykiske symptomer, for de er helt sikkert også i spil.