Kæft, trit og retning eller hyggebamse?

Ledelse handler om mennesker. Mennesker er forskellige og derfor er der også enormt mange forskellige holdninger til ledelse.

Her er blot to eksempler:

Ledelse baseret udelukkende på tillid, selvledelse og følelser skaber frustrerede medarbejdere og dermed dårlige resultater. Magt, autoritet og kontrol bør derfor indgå i moderne ledelsesudøvelse. Der er behov for faste frontfigurer, som sætter faste rammer for organisationen.

eller

Ledere, som prioriterer at fremstå autoritære fremfor at etablere tillid, løber den risiko at, de fremkalder frygt blandt medarbejderne. De fleste ledere har en tendens til at have fokus på at fremhæve deres autoritet, styrke og kompetence. Frygt kan underminere kreativitet og problemløsning og kan derfor være årsag til, at nogle medarbejdere træder vande og måske endda bliver uengagerede i deres arbejde.

Vi må nok erkende, at der findes lige så mange sandheder derude, som der findes mennesker. Derfor er det ekstra vigtigt at stå stærkt i os selv og løbende træne og hæve vores egen bevidsthed.

Men hvordan gør vi det ?

Til det er Enneagrammet et fantastisk værktøj, der forholder sig holistisk og bredt til menneskets personlighed. Der findes ni forskellige personlighedstyper, som vi hver især kan identificere os med.

Faktum er, at vi hver især har vores egen model af verden.

Med viden om Enneagrammet og de 9 personlighedstyper kan vi blive bedre til at kende og identificere os selv i forhold til vores partner, familie og ikke mindst kollegaer og ledere og få et kvalificeret samspil med andre mennesker.

Her er et lille udpluk af, hvor forskellig de enkelte typer oplever det, at være på en arbejdsplads.

 

Type 1 – Perfektionisten

Holder af specifikke retningslinjer og tidsplaner. Foretrækker helt præcis at vide, hvem der er ansvarlig for hvad. Føler sig mest sikker i en formel rolle. Ønsker at respektere hierarki og autoriteter. Arbejder hårdt for den rigtige sag, den gode leder, for det kompetente team.

Hvis du vil have et godt teamarbejde, så sørg for at; være kompetent, sikre kvalitet og overholde dine principper

Og undgå; dårlig ydeevne, egenmæssige og vilkårlige forandringer.  Alligevel ikke at følge reglerne

oOo

 

Type 2 – Hjælperen

De trives med alle typer chefer, fordi de er så samarbejdsvillige. Er ofte chefens højre hånd. Opnår en følelse af sikkerhed ved at støtte og stå bag chefen. Ville frygte at stå med magten alene, men ved udmærket, hvem der har den.

Hvis du vil have et godt teamarbejde, så sørg for at; være hjælpsom, venlig og støttende

Og undgå; at være ukærlig, uvenlig og svare upersonligt

 

oOo

Type 6 – Skeptikeren

Denne type har et tema omkring autoriteter. Enten underkaster de sig lederen, hvis denne har gjort sig fortjent til det eller også udfordrer de lederen. Ikke fordi de selv ønsker at være leder, men fordi de grundlæggende har en overbevisning om, at alle er lige og ingen bør være over andre.

Hvis du vil have et godt teamarbejde, så sørg for at; være troværdig, trofast og udvise samarbejdsvilje.

Og undgå; at være urealistisk, uklar og have alt for stort fokus på konkurrence

oOo

Det var blot nogle af typerne. Er du blevet mere nysgerrig på Enneagrammet, kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev og samtidig få en gratis E-bog, der beskriver alle 9 typer på job.

Jeg burde….

De fleste af os har en tendens til at fokusere alt for meget på det, som mangler og som vi bør gøre noget ved.

I Enneagrammet er det særligt Type 4 (Romantikeren), Type 6 (Skeptikeren) og Type 8 (Frontkæmperen), der er optaget af det, der mangler. Enten som en længsel efter det, der mangler. Eller som et evigt ”men” på det, som evt. kunne mangle at tage højde for. Eller som en impuls til at gøre noget ved det, der mangler.

Men vi kender det alle. Jeg kan da selv nikke genkendende til flere af de her tanker:

Mine relationer fungerer ikke. De er fraværende, krævende, støtter mig ikke, kritiserer mig altid, er ukærlige, lader mig aldrig i fred, er efter mig hele tiden, træder på mig, lytter aldrig til mig.

Min krop fungerer ikke. Den er for tyk, for grim. Den gør ondt. Den ældes. Jeg får rynker og gråt hår. Synet svigter, jeg skal have briller.

Min økonomi fungerer ikke. Den eksisterer faktisk ikke, der er aldrig nok til regningerne, pengene forsvinder mellem hænderne på mig. Jeg får ikke den løn, som jeg har fortjent.

Mit liv fungerer ikke. Jeg laver ikke det, som jeg egentlig ville. Jeg kan ikke gøre nogen tilfredse. Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Der er aldrig tid til mig. Mine behov bliver aldrig mødt. Jeg gør kun det her for at gøre andre tilfredse. Jeg er kun en dørmåtte. Ingen interesserer sig for mig. Jeg har ingen talenter. Der er intet, som fungerer for mig.

Jeg burde tage mig sammen.

Problemet er, at det vi fokuserer på, er det vi får mere af. Så vi ender i den berømte onde cirkel.

oOo 

Fy, ikke bruge hovedet !

”Fy, ikke bruge hovedet. Ned i kroppen, ned i kroppen du. Du kan ikke være til stede i nuet, hvis du ikke kommer ned i kroppen !!!”

Som hovedtype kan det være rigtig svært at mærke alt fra halsen og ned. Der er ligesom slet ikke forbindelse. Ja, en hovedtype kunne for den sags skyld nøjes med… ja hovedet.

24 (2)

Min mand siger også altid, at jeg tænker for meget. Der sker ikke en skid (synes han, som er en kropstype), men, men, men stop lige her.

Hvad er en hovedtype ?

Ennegrammet arbejder med tre forskellige intelligenser eller centre, som beskriver, at vi mennesker har tre forskellige fokusområder, som vi relaterer til verden ud fra; en mental (hovedtype), en emotionel (hjertetype) og en instinktiv intelligens (kropstype).

CDC egen

 

Enneagramtype 5, 6 og 7 er hovedtyper. Vi lever hovedsagligt ud fra vores tanker. Så vi styres af hjernebarken med pandelapperne cortex (storhjernen) og der, hvor tænkningen foregår. Vi har særlig evne til at tænke, planlægge, analysere og skabe idéer. Vi holder af intellektuelle diskussioner, at samle viden og at skabe forståelse.

Kender du det, så er du måske også en hovedtype.

Når man arbejder meget med Enneagrammet og selvudvikling, kan man nogen gange komme til at være lidt for hård ved sig selv. Jeg har f.eks. selv haft en periode, hvor jeg næsten skammede mig over at tænke så meget. Næ, det må næsten være bedre at føle eller handle. Sikke noget pjat! Jeg har hørt hjertetyper, som har syntes det var pinligt, at være så følelsesladet og kropstyper, som har kunnet bide tungen af sig selv, fordi de har talt, før de fik tænkt sig om.

Så der er ingen intelligens eller center, som er bedre end de to andre. I virkeligheden har vi mest gavn af at arbejde med alle tre centre og skulle vi få alle til at spille sammen, kan det næsten gå op i en højere enhed.

Er du verdens centrum ?

Selvfølelse

Har du lagt mærke til, hvor forskelligt folk opfører i sociale sammenhænge eller til møder på arbejdet? Nogle er helt fremme i skoene og snakker løs, andre kommer med indskudte bemærkninger og andre igen holder sig lidt tilbage og sidder måske mere og lytter og betragter det, som foregår.

Hvordan kan det være ?

I Enneagrammet har vi rigtig mange trekanter. Blandt andet også de sociale trekanter eller ”Horneys” grupper. Opkaldt efter Karen Horney, en psykiater, der har videreudviklet Freuds arbejde ved at identificere tre grundlæggende måder, at være social på.

Hver af Horneys grupper har en indbygget selvfølelse i forhold til andre mennesker.

Har du lagt mærke til, hvordan du oplever dig selv, når du træder ind i et rum fyldt med mennesker, som du ikke kender?

Prøv at tænke tilbage eller mærke efter, hvordan din ”selvfølelse” er (vær bare ærlig);

  • Din første og uvilkårlige reaktion er: ”Jeg er centrum her. Jeg er den, der er vigtig”

eller

  • Du føler på en måde, at du er ”bedre end” de andre, selvom det kun kommer subtilt til udtryk.

eller

  • Din første tanke er, ”Jeg er ikke en del af det, der foregår. Jeg er ikke ligesom alle de andre her. Jeg passer ikke ind.”

Hvis vi opdager og forstår usandheden i denne ”selvfølelse”, kan det vise sig uhyre værdifuldt og hjælpe os til at gennemskue nogle af jeg’ets vigtigste egenskaber.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

De 9 Enneagramtyper er fordelt i 3 forskellige sociale grupper eller Horneys grupper. Udadvendt, Tilpassede og Indadvendt.

Alle ni typer har et tema omkring denne selvfølelse.

Hvis du f.eks. er type 6 – Skeptikeren, er du ofte optaget af, hvilke valgmuligheder og faldgruber, der er lige nu og om et øjeblik.

“Jeg føler på en måde, at jeg er ”bedre end” de andre”, fordi jeg er et jævnt og almindeligt menneske, og det er bedre end at tro, at man er noget.”

Du har det svært med tillid – både til dig selv og omverdenen. Du har svært ved at have tiltro til dine egne beslutninger, følelser og tanker, og der er heller ikke megen tiltro til andre menneskers. Dette skaber dit mønster omkring tvivl og mistro.

Hvis du kan nikke genkendende til dette, vil du kunne skabe større helhed og balance i dit liv, hvis du forstår at udvikle den mentale intelligens eller sagt på en anden måde, at optræne evnen for at tænke visionært – abstrakt og ved at slippe trangen til at forholde sig forstandsbestemt og realistisk til alt i livet. Dette kan gøres gennem at optræne visualisering og at lade fantasien flyde

Fangede du den ?

 

 

Er du låst fast i et mønster ?

Så er ferien vist ved at være slut for de fleste af os. Hvordan gik din ?

Har du været ude at rejse her i ferien og oplevet en masse ? Eller har du nærmest været på en indre rejse i dig selv, nu hvor der har været tid og mulighed for at reflektere over dit liv?

Måske er der dukket nogle ting op til overfladen, som du slet ikke har haft tid til at tage dig af i den daglige trummerum. Nogle ting, som har ligget i det ubevidste og som nu banker på døren, for nu er det tid til, at du tager dig af dem.

Måske er det lidt ubehagelig ting, som er blevet gemt væk. Ligegyldig hvad, så kan det være dit indre barn, som gør opmærksom på sig selv. Dit indre barn, som har brug for omsorg og opmuntring.

Hvem er dit indre barn egentlig?

Du har sikker overvejet dit forhold til dine forældre. Enneagrammet kan være med til at forklare, hvorfor vi under de samme opvækstvilkår alligevel falder så forskelligt ud senere i vores liv.

Enneagrammet beskriver mønstre i barndommen – ikke årsag til typen. Snarere beskriver det nogle tendenser, som vi kan iagttage i den tidligste barndom, og som har en gennemgribende indvirkning på vores voksne relationer.

Samtidig kan disse mønstre fastlåse os, så vi ikke kan komme videre.

I Enneagrammet arbejdes der med tre forskellige måder at forholde sig til sin omsorgsperson, beskytterperson eller begge på – Forbundet, Adskilt eller Ambivalent.

Hvordan er dit eget forhold til dine forældre? Føler du dig forbundet, adskilt eller ambivalent?

F.eks. oplever Skeptikeren (type 6) sig forbundet til Beskytterpersonen, tager alt ind, som denne repræsenterer og forsøger at leve op til denne. Dette projiceres så ud på andre resten af livet og danner 6’erens velkendte autoritetstema.

På den anden side er Fredselskeren (type 9) stærkt forbundet til begge forældre og forsøger at opretholde et positivt billede af forældrene og dermed af sig selv, ved at trække sig ind i deres egen indre idealverden af fred og harmoni. Deres binding til forældrene viser sig senere i livet ved, at de generelt kan have svært ved at bryde bånd til andre.

At finde din Enneagramtype og dermed også din grundlæggende følelse omkring forbundethed, adskillelse eller ambivalens kan hjælpe dig til at forstå og få bearbejdet forskellige temaer og ubevidste mønstrer, som på én eller anden måde spænder ben og skaber frustration for dig og dine relationer.

Jeg har f.eks. selv fundet ud af, at som Iagttager (type 5) er jeg ambivalent i forhold til begge min forældre. Dette betyder dog ikke, at jeg ikke kan have et tæt forhold til mine forældre (det afhænger også af deres Ennegramtype).

Men som denne type kan jeg i perioder opleve den oprindelige frustration og fortvivlelsen i mit indre barn.

Denne følelse overvælder mig totalt. Jeg mister min appetit, bliver trist, tom for energi og det hele føles håbløst. Jeg føler mig fastlåst og kan have svært ved at komme fri og videre. 

Men bevidstheden om netop min types mønster og coaching hjælper mig til at få fat i det ubevidste og blive frigjort fra mit eget fastlåste mønster.