Enneagrammet og ledertyper

Er der nogen Enneagramtyper, der oftere er ledere end andre?

Ja, det vil nogle nok mene. Type 3 (Udretteren), Type 7 (Eventyreren) og Type 8 (Frontkæmperen) bliver ofte brugt som eksempler på typiske lederprofiler. Der er lavet undersøgelser, hvor ca. 80% af lederne fordeler sig på disse tre typer.

Spørgsmålet er, om de så også er gode ledere. Både ja og nej. Det kommer helt an på, hvilket udviklingstrin de ligger på og hvor pressede eller trygge de er.

Jeg har selv haft Type 8, som leder to gange. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, at det var det, de var. Jeg kendte nemlig ikke til Enneagrammet, men set i bakspejlet giver det mening og en forklaring.

Den første leder var magtsyg, dominerende og kontrollerende. Der var kun én måde at gøre tingene på og det var hendes måde, som i øvrigt kunne skifte fra gang til gang.

Den ene gang blev vi anklaget for at være alt for sociale og spilde tiden med unødvendigt snak. Næste gang var vi asociale og måtte godt være mere imødekommende i stedet for at være klistret til arbejdsskærmen.

Hun gik virkelig til yderligheder for at beholder magten. Var der medarbejdere som satte spørgsmålstegn ved hendes beslutninger, blev de hurtigt pillet ned. Enten ved at nedgøre dem i åben plenum eller at kalde dem ind til en såkaldt 1 til 1 samtale. Virkelig ubehageligt og drænende.

Den anden var modig, ærlig og tog det fulde ansvar. Samtidig var hun også beskyttende overfor sine medarbejdere. Blev en medarbejder udsat for noget uretfærdigt f.eks. fra en leder fra en anden afdeling, gik hun straks i brechen for medarbejderen.

Samtidig var hun i så god kontakt med sit tryghedsben (Hjælperen) at hun evnede både at være støttende, gavmild og lyttende. Havde du problemer, kunne du trygt gå til hende og få opbakning og konstruktive forslag til en løsning. Virkelig behagelig og ressourcegivende.

Er du blevet nysgerrig på Enneagramtyperne på job, kan du få en gratis E-bog og samtidig skrive dig op til mit nyhedsbrev.

Husker du at bruge alle dine intelligenser, når du tager en vigtig beslutning ?

Det er vigtigt at have både hjerte, hoved og krop med, når du skal tage en vigtig beslutning, som vil have en grundlæggende indvirkning på dit liv lang tid fremover.

h

Har du nogen sinde prøvet at have en forkert mavefornemmelse (kroppen) og alligevel har overhørt den ? Det kan skyldes mange ting. Vi kan jo være under stort pres udefra fra andre mennesker og omstændigheder. Vores beslutning kan have stor indflydelse på vores nærmeste. Den kan påvirke vores økonomiske forhold. Vi kan have høj værdi på at holde det, vi lover osv.

Du kan bagefter stå og bitterligt fortryde, at du ikke lyttede til dig selv. For prisen blev højere, end du nogensinde havde forestillet dig.

I enneagrammet arbejdes der med tre forskellige intelligenser – De tre centre. Der findes i dag mange forskellige inddelinger af intelligenser.

Enneagrammet beskriver, at vi mennesker har tre forskellige fokusområder, som vi relaterer til verden ud fra;  en mental (hoved), en emotionel (hjerte) og en instinktiv intelligens (krop).

de tre centre

Hver Enneagramtype har særlig anlæg for et af områderne, men er samtidig også blindt på et andet.

Tager vi f.eks. type 7 (Eventyreren), bor denne type i hovedcentret (head), men har kropscentret (body) som nabo. Det betyder, at denne type så at sige ”tænker sine handlinger”. Til gengæld er hjertecentret (Heart) ”blindt”.

Dsv. at denne type har udfordringer med at være i kontakt med sine følelser. Der findes flere forskellige øvelser, der kan hjælpe med at komme i kontakt med sit blinde centre.

Alle 9 typer har udfordringer eller blokeringer i forhold til deres blinde center.

En del af den personlige udvikling handler om at afbalancere centrene, og at lære at anvende dem optimalt, uden at de er forvrænget af angst og kontrol. Når vi gør det, er vi i stand til at klare de fleste situationer i livet på den bedst mulige, og enkleste måde.

Altså at være:

Tilstede i kroppen med åbent hjerte og stille sind

Kan vi det, er vi også i stand til at tage den helt rigtige beslutning.

oOo

Ønsker du hjælpe til en afbalancering af de tre centre, kan du læse mere på her.

 

 

 

Fy, ikke bruge hovedet !

”Fy, ikke bruge hovedet. Ned i kroppen, ned i kroppen du. Du kan ikke være til stede i nuet, hvis du ikke kommer ned i kroppen !!!”

Som hovedtype kan det være rigtig svært at mærke alt fra halsen og ned. Der er ligesom slet ikke forbindelse. Ja, en hovedtype kunne for den sags skyld nøjes med… ja hovedet.

24 (2)

Min mand siger også altid, at jeg tænker for meget. Der sker ikke en skid (synes han, som er en kropstype), men, men, men stop lige her.

Hvad er en hovedtype ?

Ennegrammet arbejder med tre forskellige intelligenser eller centre, som beskriver, at vi mennesker har tre forskellige fokusområder, som vi relaterer til verden ud fra; en mental (hovedtype), en emotionel (hjertetype) og en instinktiv intelligens (kropstype).

CDC egen

 

Enneagramtype 5, 6 og 7 er hovedtyper. Vi lever hovedsagligt ud fra vores tanker. Så vi styres af hjernebarken med pandelapperne cortex (storhjernen) og der, hvor tænkningen foregår. Vi har særlig evne til at tænke, planlægge, analysere og skabe idéer. Vi holder af intellektuelle diskussioner, at samle viden og at skabe forståelse.

Kender du det, så er du måske også en hovedtype.

Når man arbejder meget med Enneagrammet og selvudvikling, kan man nogen gange komme til at være lidt for hård ved sig selv. Jeg har f.eks. selv haft en periode, hvor jeg næsten skammede mig over at tænke så meget. Næ, det må næsten være bedre at føle eller handle. Sikke noget pjat! Jeg har hørt hjertetyper, som har syntes det var pinligt, at være så følelsesladet og kropstyper, som har kunnet bide tungen af sig selv, fordi de har talt, før de fik tænkt sig om.

Så der er ingen intelligens eller center, som er bedre end de to andre. I virkeligheden har vi mest gavn af at arbejde med alle tre centre og skulle vi få alle til at spille sammen, kan det næsten gå op i en højere enhed.

Er du grådig eller en gnier ?

Jeg kender et par, som egentlig deler de flest værdier. Men de har dog et punkt, hvor de kan have svært ved at forstå hinanden.

Når der f.eks skal holdes fest, så kan de såmænd godt blive enige om det meste. Men mens den ene har en tendens til at købe alt muligt forskelligt mad og sjove drikke og udtænker en masse aktiviteter, sparer den anden lige lovlig meget på varerne og synes, at det er helt unødvendigt med alt det fis og ballade.

Hvad sker der for dem ?

I Enneagrammet arbejdes der med personlig udvikling og hver type har både en gave og en udfordring.  Ingen type er bedre end de andre og alle typer har deres såkaldte udviklingsvej.

Vi kan prøve at se på det førnævnte par.

Vi kunne kalde dem for Fru Grådig og Hr. Gnider, for det er sådan de nogen gange opfatter hinanden.

h

Fru Grådig kunne være en Eventyrer (type 7).

Eventyrerens udfordring er “Grådighed” en oplevelse af, at der er uendelige oplevelser ude i verden og trangen til at nå dem alle. En umættelig sult efter noget, som befinder sig derude, og som vil give dem den tilfredsstillelse – mæthed, som kan få dem til at falde til ro og slappe af.

Det medfører, at Eventyreren ubevidst render rundt i verdenen og “Planlægger” – i forsøget på at sørge for adspredelse og tilfredsstillelse får de sindet til at lægge planer for det, der snart skal ske. En konstant mental aktivitet, der ofte kører på flere spor samtidig og ikke forhindrer dem i at lave andet imens.

Eventyrerens særlige gave eller evne er faktisk “Nøgternhed” – den særlige evne for at være til stede i det, der sker lige nu, uden at have ønsker eller forventninger – fri af forstyrrende følelser og mental aktivitet.

Alt er helt, som det skal være.

oOo

Hr. Gnier kunne sagtens være en Iagttager (type 5).

Iagttagerens udfordring er “Gerrighed” en oplevelse af, at der ikke er nok – at der er begrænsede ressourcer til rådighed af energi, viden, plads, kærlighed osv.

Dette medfører, at Iagttageren ubevidst render rundt i livet og “Tilbageholder” – de reagerer på de begrænsede midler, der får dem til at holde på det, de har og trække sig tilbage fra risikoen for at blive mødt af krav og forventninger, som vil indebære, at de mister nogle af de sparsomme midler, de netop har fået skrabet sammen.

Iagttagerens særlige gave eller evne er igen nærmest det modsatte, nemlig “Gavmildhed” opleves som den ofte store følelsesmæssige kærlighed til andre mennesker og til verden, som resulterer i, at de gladeligt giver deres sidste mønt væk til den anden eller ofrer al deres tid på at skabe noget godt for verden.

Alt er helt, som det skal være.

 

 

Pas på dit indre barn

Pas på dit indre barn
 
Kender du historien om Eventyreren og hendes mor ?

Det korte af det lange er, at hun var sælger, men havde udfordringer med en bestemt kunde. Hun var ellers normalt meget sikker og charmerende, men denne kunde fik hende til at føle sig lille og ubetydelig og hun blev pludselig meget perfid og detaljefikseret.

Vi fandt frem til at hun følte sig ignoreret. Råb og vrede kunne hun håndtere, men at blive ignoreret. Det var godt nok det værste. Vi fandt også frem til at denne følelse stammede helt tilbage fra barndommen.

Det kom ikke bag på mig. Jeg ved fra Enneagrammet, at Eventyrerens (type 7) barndom er præget af en stort set ubevidst følelse af manglende forbindelse med omsorgsfiguren (ofte, men ikke altid, den biologiske mor).

Sagt generelt er 7’erne følsomme i forhold til en meget dyb frustration, der opstår ud fra følelsen af tidligt at være blevet afskåret fra moderlig omsorg, næsten som var de blevet nægtet bryst alt for hurtigt.

Det kan forklare denne types vanskeligheder ved at udveksle omsorg med omverdenen, fordi de er fikseret på, at de selv må sørge for at opfylde deres behov.

 

                                            oOo

Husk at give omsorg og opmuntring til dit indre barn.

h