Er du låst fast i et mønster ?

Så er ferien vist ved at være slut for de fleste af os. Hvordan gik din ?

Har du været ude at rejse her i ferien og oplevet en masse ? Eller har du nærmest været på en indre rejse i dig selv, nu hvor der har været tid og mulighed for at reflektere over dit liv?

Måske er der dukket nogle ting op til overfladen, som du slet ikke har haft tid til at tage dig af i den daglige trummerum. Nogle ting, som har ligget i det ubevidste og som nu banker på døren, for nu er det tid til, at du tager dig af dem.

Måske er det lidt ubehagelig ting, som er blevet gemt væk. Ligegyldig hvad, så kan det være dit indre barn, som gør opmærksom på sig selv. Dit indre barn, som har brug for omsorg og opmuntring.

Hvem er dit indre barn egentlig?

Du har sikker overvejet dit forhold til dine forældre. Enneagrammet kan være med til at forklare, hvorfor vi under de samme opvækstvilkår alligevel falder så forskelligt ud senere i vores liv.

Enneagrammet beskriver mønstre i barndommen – ikke årsag til typen. Snarere beskriver det nogle tendenser, som vi kan iagttage i den tidligste barndom, og som har en gennemgribende indvirkning på vores voksne relationer.

Samtidig kan disse mønstre fastlåse os, så vi ikke kan komme videre.

I Enneagrammet arbejdes der med tre forskellige måder at forholde sig til sin omsorgsperson, beskytterperson eller begge på – Forbundet, Adskilt eller Ambivalent.

Hvordan er dit eget forhold til dine forældre? Føler du dig forbundet, adskilt eller ambivalent?

F.eks. oplever Skeptikeren (type 6) sig forbundet til Beskytterpersonen, tager alt ind, som denne repræsenterer og forsøger at leve op til denne. Dette projiceres så ud på andre resten af livet og danner 6’erens velkendte autoritetstema.

På den anden side er Fredselskeren (type 9) stærkt forbundet til begge forældre og forsøger at opretholde et positivt billede af forældrene og dermed af sig selv, ved at trække sig ind i deres egen indre idealverden af fred og harmoni. Deres binding til forældrene viser sig senere i livet ved, at de generelt kan have svært ved at bryde bånd til andre.

At finde din Enneagramtype og dermed også din grundlæggende følelse omkring forbundethed, adskillelse eller ambivalens kan hjælpe dig til at forstå og få bearbejdet forskellige temaer og ubevidste mønstrer, som på én eller anden måde spænder ben og skaber frustration for dig og dine relationer.

Jeg har f.eks. selv fundet ud af, at som Iagttager (type 5) er jeg ambivalent i forhold til begge min forældre. Dette betyder dog ikke, at jeg ikke kan have et tæt forhold til mine forældre (det afhænger også af deres Ennegramtype).

Men som denne type kan jeg i perioder opleve den oprindelige frustration og fortvivlelsen i mit indre barn.

Denne følelse overvælder mig totalt. Jeg mister min appetit, bliver trist, tom for energi og det hele føles håbløst. Jeg føler mig fastlåst og kan have svært ved at komme fri og videre. 

Men bevidstheden om netop min types mønster og coaching hjælper mig til at få fat i det ubevidste og blive frigjort fra mit eget fastlåste mønster. 

 

Fredselskeren med dræberinstinkt

Fremhævet

For nogle år siden spurgte en veninde, om jeg havde lyst til at gå til tennis sammen. Jeg havde aldrig spillet tennis og det havde hun heller ikke, så vi startede begge for bunden.

Jeg har som regel været rimelig god til boldspil, så jeg tænkte, at det skulle jeg nok hurtigt få lært. Jeg havde ikke indtryk af, at min veninde var den store sportskvinde, så når vi skulle spille mod hinanden, ville det sikkert blive ”peace of cake”.

Hun er Enneagramtype 9 – Fredselskeren, så der kom sikkert heller ikke så meget modstand på. Vi skulle jo bare ”hygge” os.

Jeg skal da lige love for, at der blev kamp til stregen. Der blev sandelig ikke givet ved dørene. Med sveden haglende kunne jeg blot konstatere, at kampene blev lange og at pointene det meste af tiden lå meget tætte.

tennisspiller

Når vi så var færdige med dagens kamp, så faldt hun hurtigt tilbage til den hyggelige og fredelige 9’er. Hvad skete der lige dér?

Efter at have fået kendskab til Enneagrammet har jeg fået et slags svar.

Når Fredselskere er trygge og oplever harmoni, får de adgang til Udretterens (type 3) mønstre. De bliver fokuserede på de mål, der er vigtige, får en masse fra hånden og er næsten ikke til at stoppe. Herligt !

 

 

Morgensolen og Fredselskeren – til minde om Vibeke

For et stykke ­tid siden var jeg til klassefest med min gamle folkeskole-klasse. Det var vel næsten 10 år siden, at jeg havde set dem sidst.

I mailen som vi fik sendt, var der lavet en liste over, hvem der kom. Jeg så, at bl.a. Jørgen kom. Først tænkte jeg, hvem Jørgen? Så kom jeg i tanke om den stille og venlige dreng, som ikke gjorde det store væsen ud af sig selv.

Set i Enneagrammets lys slog det mig, at han næsten måtte være en type 9 (fredselskeren)

Ofte er 9’ere meget neutrale i deres påklædning, frisure mm. Grå nuancer og jordfarver er foretrukne og de kan næsten gøre sig usynlige i en forsamling godt hjulpet på vej af deres stille fremtoning. Flere 9’ere fortæller om episoder, hvor folk ikke lagde mærke til dem, var længe om at huske deres navn eller slet ikke var klar over, hvorvidt de var med.

Måske sidder du og tænker, at sådan nogle 9’er godt kan virke lidt ubetydelige, men tag ikke fejl.

For nogle måneder siden, mistede vores familie et kært medlem. Hun og jeg var i tvivl, om hun var en type 7 (Eventyreren) eller en type 9 (Fredselskeren). Hun havde det positive livssyn fra begge.

Jeg syntes, at hun havde et højt energi-niveau som en 7’er og så var hun leder (som type 3, 7 og 8 tit er). Hun havde en masse gode idéer og pædagogerne i den børnehave, hun var leder for, kunne næsten ikke følge med.

Til gengæld var hun også rummelig, rigtig god til at lytte til andre og mægle som en 9’er. Hun havde det svært med konflikter og det var vigtigere for hende, at andres behov blev opfyldt frem for hendes egne, for når alle andre havde det godt, havde hun det også godt. Fuldstændig som en 9’er.

Men til hendes begravelse var jeg ikke i tvivl. Kirken var propfuld. Eftersom hun selv var klar over, hvad vej det gik, havde hun på forhånd besluttet, hvad der skulle ske til hendes begravelse.

Det vigtigste var kærligheden til børnene. Børnene fra børnehaven. Hendes egne børnebørn. Så børnesangen ”Morgensolen” blev sunget i kirken. Der skulle bages masser af kage, som blev serveret efter begravelsen.

Dét der var hendes drivkraft i hendes egenskab som leder var fantasien, at skabe et børneparadis. Et sted hvor børn blev mødt med eventyr, rummelighed og kærlighed.

Der var så meget kærlighed til den begravelse, at det kun kunne være en Fredselsker, der tog afsked.

Så på gensyn du kære Fredselsker. Du betød rigtig meget for rigtig mange mennesker

morgensol3

Mor er den værste eller er hun ?

For et stykke tid siden viste DR2 en udsendelse som hed

Mor er den værste

Jeg syntes, at den var meget interessant og kunne ikke lade være med at kigge på den med Enneagrambriller på.

Er der noget, som virkelig kan få os til at reagere, så er det vores nærmeste relationer.

Hver Enneagramtype har et særligt tema omkring enten sin omsorgsperson, beskytterperson eller begge, og dette påvirker din relation til dine forældre og børn.

Det er med vilje, at udtrykkene som ”omsorgsperson” og ”beskytterperson” bruges i stedet for ”mor” og ”far”, for det behøver ikke altid at være ”mor” som er omsorgsperson og ”far” som er beskytterperson, men kan også være omvendt.

Og relationen er påvirket både af din egen og dine forældres typer. Så din egen beretning om dine forældre vil altid været farvet af din Enneagramtype.

Jeg kender f.eks. 2 søstre, som har hver deres historie.

Den ene er Type 9 (Fredselskeren) og husker en meget tryg barndom og kan faktisk ikke rigtig huske nogen større konflikter. Type 9 er nemlig også kendetegnet ved at have et positivt livssyn og håndterer evt. problemer ved at ”forsvinde” og påtage sig rollen som fredsskaber.

Type 9’s tema omkring forældrene er, at de føler sig forbundet til begge. Det lyder måske meget hyggeligt, men det kan betyde, at Type 9 kan have svært ved naturligt at løsrive sig fra sine forældre og blive et selvstændigt og uafhængigt individ.

Den anden er Type 4 (Romantikeren) og har aldrig følt sig forstået af sine forældre og husker sin barndom med en følelse af forladthed. Hun var på et tidspunkt overbevidst om, at hun måtte være adopteret og at hendes ”rigtige” forældre ville finde hende. Samtidig misundte hun søsterens tætte forhold til forældrene. Type 4’s tema omkring forældrene er netop også, at de føler sig afvist af begge.

Nu sidder du måske og spekulerer over, hvilke typer dine egne børn er og hvordan det påvirker jeres relation og hvad du selv kan gøre for at skabe en så god barndom som muligt ?

Du kan starte med at få et lille indblik i typerne som børn ved at hente min lille E-bog om Børn og Enneagrammet, 🙂