Tør du eller tør du ikke ?

Kender du det?

Du skal til jobsamtale, eksamen, tale til en større forsamling eller noget lignende. Du kan mærke, at du er nervøs. Hele kroppen dirrer og pumper adrenalinen ud i stride strømme.

.

Hvorfor?

Du ved godt oppe i hovedet, at det ikke er farligt. Herre gud. Du bliver jo ikke slået ihjel. Ja, du bliver da ikke engang slået. Hvad er du så bange for?

Det er din basale frygt, der styrer. Denne frygt er placeret dybt nede i din gamle krybdyrshjerne og her findes der kun 3 muligheder; flygt, frys eller angrib. Og det går lynhurtigt.

I Enneagrammet arbejdes der med 9 forskellige personlighedstyper, tankemønstre, adfærd og 9 former for basal frygt.

Kender du din Enneagramtype, kender du også din basale frygt og kender du den, har du lettere ved at spotte den, når den stikke sit hoved frem. Du har pludselig et valg. At gøre noget eller ikke gøre noget.

For nogle Enneagramtyper gælder det om at handle, at gøre noget. For andre kan det handle om netop ikke at gøre noget – at slippe.

Tager vi f.eks. Enneagramtype 8 – Frontkæmperen. Deres basale frygt er “at blive skadet eller kontrolleret af andre eller lide overlast”. At bede en Frontkæmper om, at slippe kontrollen og overlade ansvaret til andre ville svare til at bede en Frontkæmper om at lade en løkke hænge om deres hals og overlade rebet til en anden.

Det handler om overlevelse og at vi hver især tror, at vi dør, hvis vi handler mod vores inderste frygt.

Enneagrammet giver dig indsigt i, hvordan du håndterer din basale frygt og får adgang til dine gemte ressourcer og får ro og overskud – også når du kommer ud af din komfortzone.

Husker du at bruge alle dine intelligenser, når du tager en vigtig beslutning ?

Det er vigtigt at have både hjerte, hoved og krop med, når du skal tage en vigtig beslutning, som vil have en grundlæggende indvirkning på dit liv lang tid fremover.

h

Har du nogen sinde prøvet at have en forkert mavefornemmelse (kroppen) og alligevel har overhørt den ? Det kan skyldes mange ting. Vi kan jo være under stort pres udefra fra andre mennesker og omstændigheder. Vores beslutning kan have stor indflydelse på vores nærmeste. Den kan påvirke vores økonomiske forhold. Vi kan have høj værdi på at holde det, vi lover osv.

Du kan bagefter stå og bitterligt fortryde, at du ikke lyttede til dig selv. For prisen blev højere, end du nogensinde havde forestillet dig.

I enneagrammet arbejdes der med tre forskellige intelligenser – De tre centre. Der findes i dag mange forskellige inddelinger af intelligenser.

Enneagrammet beskriver, at vi mennesker har tre forskellige fokusområder, som vi relaterer til verden ud fra;  en mental (hoved), en emotionel (hjerte) og en instinktiv intelligens (krop).

de tre centre

Hver Enneagramtype har særlig anlæg for et af områderne, men er samtidig også blindt på et andet.

Tager vi f.eks. type 7 (Eventyreren), bor denne type i hovedcentret (head), men har kropscentret (body) som nabo. Det betyder, at denne type så at sige ”tænker sine handlinger”. Til gengæld er hjertecentret (Heart) ”blindt”.

Dsv. at denne type har udfordringer med at være i kontakt med sine følelser. Der findes flere forskellige øvelser, der kan hjælpe med at komme i kontakt med sit blinde centre.

Alle 9 typer har udfordringer eller blokeringer i forhold til deres blinde center.

En del af den personlige udvikling handler om at afbalancere centrene, og at lære at anvende dem optimalt, uden at de er forvrænget af angst og kontrol. Når vi gør det, er vi i stand til at klare de fleste situationer i livet på den bedst mulige, og enkleste måde.

Altså at være:

Tilstede i kroppen med åbent hjerte og stille sind

Kan vi det, er vi også i stand til at tage den helt rigtige beslutning.

oOo

Ønsker du hjælpe til en afbalancering af de tre centre, kan du læse mere på her.