Hvordan har du det med systemer og procedurer?

Har du nogle kollegaer, hvor du ind imellem tænker. “Det var da lige godt utroligt. Sig mig, har de overhovedet ikke styr på tingene. Hvordan pokker kan de sidde i den stilling, som de har ?”

Eller måske tænker/siger du: “For dælen da, hvorfor skal de hele tiden sidde der og gå op i små ligegyldige detaljer. Få dog næsen op ad plovfugen og lad os kommer videre”.

Begge dele kan være lige irriterende, men hvad gør du egentlig selv ? Arbejder du indenfor systemerne eller udenfor ?

Der er tre Enneagramtyper, som har et særligt forhold til systemer. Det er Perfektionisten (type 1), Udretteren (type 3) og Iagttageren (type 5).

Perfektionisten arbejder pligtopfyldende med systemet. Er gode til at opstille standarder, regler og systemer for at få tingene gjort perfekt og mest muligt effektivt. Prøver at være ”gode mennesker”, og vil gerne assistere andre til det samme, men irriteres af dem, som ignorerer reglerne.

Udretteren ønsker at arbejde med systemet, men vil også gerne være udenfor det. Altså ment på den måde, at de vil kende systemet til bunds, så de derefter nemt kan bøje reglerne og finde genveje.

Iagttageren er ikke underlagt systemet og kan nemt arbejde for sig selv uden for det. Har kun meget lidt tålmodighed i forhold til regler og procedurer og prøver ofte at sætte sig ud over dem.

Kan du genkende det ? enten fra dig selv eller andre ? Sjovt nok arbejder disse tre typer faktisk ofte rigtig godt sammen. Men det er en helt anden historie.

h

Når vi ansætter folk, som ligner os selv

Forleden hørte jeg en medarbejder udbryde: ”Vi har fået ny chef nede i marketing, men det er sådan én som de andre i ledergruppen og det er altså slet ikke det, vi har brug for”.

spejlmand

Jeg ser også afdelinger, hvor alle stort set har den samme alder, samme køn, samme uddannelse og samme måde at gå til arbejdsopgaverne på.

Det er ret udbredt, at vi har en tendens til at ansætte nogen, som ligner os selv. Det er helt naturligt, da mennesket er et socialt dyr og vores gamle krybdyrhjerne fortæller os, at vi hører til en speciel stamme og uden den, overlever vi ikke. Det er meget mere trygt og energibesparende at køre på automatpiloten.

Nu har vi mennesker jo heldigvis også adgang til større bevidsthed og kan med den hæve os over krybdyrhjernen og nå bedre og mere hensigtsmæssige resultater, hvis vi vel og mærke lige vågner lidt op.

Enneagrammet er et rigtigt godt værktøj til at åbne vores øjne for, at der findes andre modeller af verdenen end vores egen.

Enneagrammet arbejder faktisk med hele 9 forskellige personligs-hedstyper, 9 forskellige måder at forholde sig til omgivelserne på og 9 forskellige strategier.

Der er brug for alle til succes

Måske har du oplevet at arbejde i et team, hvor der ligesom mangler noget handling. Folk er rigtig gode til at komme med gode idéer og spise kage, men der sker ikke rigtig noget. Måske kunne teamet have godt af at få en Enneagramtype 8 (Frontkæmperen) ind;

De er ofte meget direkte, modige og energifyldte og gode til at have styr på tingene. De ”fylder” meget ved at tale højt, trampe og gestikulere. De tager gerne styringen og er ikke blege for at tage ansvar og stå for skud. De forsvarer deres team og er gode til at få tingene igennem.

Men teamet skal også være forberedt på, at der nu kommer ”andre boller på suppen”. I har sikkert lullet jer ind i den daglige trummerum og nu bliver I pludseligt vækket temmelig hårdhændet. Det kan godt give en chokbølge igennem teamet. Krybdyrhjernen bliver skræmt fra vid og sans og I kan ryge i frygtmodus, hvor det kun handler om flugt, kamp og stivnen.

Men I er jo intelligente mennesker og har adgang til større bevidsthed og kan hæve jer over krybdyrhjernen.

Hvordan skal jeres team se ud fremover?

Jeg hadede gruppearbejde i skolen

Jeg husker gruppearbejde i skolen, som noget jeg sjældent syntes om. Det var selvfølgelig meget afhængig af, hvem man kom i gruppe med.

Jeg opdagede også, at min bedste veninde ikke var hende, jeg nødvendigvis arbejdede bedst sammen med.

Enten var folk useriøse, slappe og kørte på frihjul eller også fyldte de meget, overtog hele styringen og bestemte alt. Jeg foretræk for det meste at arbejde for mig selv.

Jeg har så siden hen måtte sande, at jeg heller ikke har været nem at være i gruppe med.

Som type 5 (Iagttageren) er jeg egentlig rimelig god til at arbejde under pres, men jeg skal helst selv bestemme hvordan og hvornår. Ja, faktisk vil jeg helst være hjernen bag det hele og så kan andre føre projektet ud i livet eller samle op på løse ender.

Hvem vil arbejde sammen med mig ? 😉

Enneagrammet kan hjælpe os til at kende vores egen og andres ynglingsrolle i et team. For selvfølgelig får vi mest ud af at arbejde sammen end hver for sig, men udbyttet skal jo modsat helst være større end summen af hver enkelts bidrag.

Se bare Jaji Akkineni’s video

teamwork Jagi

Her er en lille oversigt over, hvordan de 9 Enneagramtyper bidrager til teamet.

1 – Perfektionisten

De er gode til strukturer opgaverne, og sikrer kvaliteten. De vil ofte foreslå rammerne for opgavernes udførsel og sikre at regler bliver overholdt.

2 – Hjælperen

De er gode til at støtte op om teamets mål og opgaver. De vil se det positive i teammedlemmerne, og styrke sammenholdet.

3 – Udretteren

De vil holde fokus på målet, og inspirere til energi og drive. De vil sørge for at holde teamet på sporet, og kan bruge deres særlige evne til at sikre, at teamet ikke går i stå.

4 – Romantikeren

Deres kreative og kunstneriske sans og evnen til at se andre ting end andre mennesker kan virke meget inspirerende. De er gode til at gøre andre til noget specielt.

5 – Iagtageren

De er særlige gode til opgaver, hvor kompleks tænkning er nødvendig. De er også gode til at holde øje med teamets ressourcer som tid, penge, bemanding og materialer.

6 – Skeptikeren

De er gode til at vurdere data og planer fra alle vinkler. De er gode til at lave analyser og handleplaner for at undgå at teamet kører helt af sporet. De sikrer at ideer vendes og drejes inden der tages beslutninger.

7 – Eventyreren

De bidrager med udvikling af ideer. De er gode til at arbejde videre med andres ideer og skabe nye veje ved at kombinere de forskellige muligheder. De er også gode til at peppe stemningen op.

8 – Frontkæmperen

De har fokus på det endelige produkt. De vil tage ansvar for at der kommer et udbytte ud af arbejdet. De vil så at sige sikre, at teamet kommer ud over stepperne.

9 – Mægleren

De holder sammen på gruppen og holder et helhedssyn, hvor de er med til at bevare overblikket. De er med til at holde en god stemning i gruppen, så samarbejdet glider optimalt.

“Clasher” du også med nogle kollegaer ?

En lille historie fra det virkelige liv.

Der var to sælgere i afdelingen, som var ved at gå hinanden på nerverne.

Den ene var stærk, direkte, powerfuld og engageret, vidste altid besked og sagde sin mening. Den anden var analytisk, eftertænksom, stratetisk og forudså værst tænkelige situationer og helgarderede sig. De havde virkelig svært ved at forstå hinanden.

6 og 8 sælgerne

 

Den direkte syntes, at den eftertænksomme var negativ, bremsede den kreative proces med sin tvivl, at det var skide irriterende, at han altid skulle tage det modsatte standpunkt.

Den eftertænksomme syntes derimod, at den direkte var dominerende og bestemmende, grov og altid tromlede andre på en selvhævdende måde og at han ikke interesserede sig for andres holdninger.

Hvad var sandheden? Hvem skulle lederen tro på ?

Her er svaret:

Lederen fandt ud af, at den direkte sælger var type 8 (frontkæmperen). Den analytiske sælger var type 6 (skeptikeren).

Disse to typer kan ”clashe” på deres grundværdier.

Det er vigtigt for Skeptikeren at tænke alt igennem for at sikre sig, at intet går galt. Derfor tager de ofte det modsatte synspunkt for at få belyst alle tænkelige vinkler.

For Frontkæmperen er det vigtigt at handle og at kunne udtrykke sig direkte uden at skulle pakke budskabet ind.

Igennem Enneagrammet kan begge parter blive bevidste om egne mønstre og om hvordan de kan virke på andre og samtidig lære at forstå og respektere den andens motiver.

I sidste ende er begges motiver jo i virkeligheden det samme. De vil gerne opnå det bedst mulige resultat og samtidig blive hørt.

 

Marketingschefen og Salgsdirektøren

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi alle sammen svinger bedre sammen med nogle enneagramtyper end andre.

Så hvad kunne være det perfekte match?

I denne virksomhed, som jeg kender godt, er der f.eks. en marketingschef, som er en typisk type 8 (frontkæmper). Dvs. er modig, direkte og energifyldt. Taler højt og fylder meget (ikke nødvendigvis fysisk). Han tager styringen og kan virke stærk og dominerende.

Så har vi en international salgsdirektør, som er type 5 (Iagttageren) og som er karakteriseret ved at være visionær, objektiv og eftertænksom.  Han ved, hvad han taler om og virker meget rolig, men er også lidt tilbageholdende. Han er god til at analysere og arbejder logisk og rationelt.

Nu er det ikke disse to fyre, der skal matches, men mere om hvilket marked de matcher bedst.

Frontkæmperen fyldte rigeligt meget i den danske marketingsafdeling og flere kollegaer var ved at gå op i limningen af hans buldrende facon.

Så skete det hverken værre eller bedre, at virksomheden ønskede at ekspandere på det amerikanske marked og Frontkæmperen var ikke mange splitsekunder om at rykke teltpælene op og flytte vestpå med kone og børn.

Han stortrives. De amerikanske kollegaer og kunderne er vilde med ham og hans store armbevægelser. Der er høj energi på og der tør satses. Mon ikke USA er det helt rigtige match?

skyline

Så har vi Iagttageren. Han har været i virksomheden i mange år og er virkelig kompetent og er den person, som alle går til, hvis de mangler et svar omkring produkterne.

Han har tidligere haft mange ansatte under sig, men han trivedes ikke rigtig i det og foretrak at kunne fordybe sig i produkterne og være eksperten fremfor at skulle forholde sig til en masse mennesker.

Så skete det hverken værre eller bedre, at virksomheden ønskede at ekspandere på det kinesiske marked og Iagttageren blev spurgt, om det mon var noget? Han kendte i forvejen flere aktører i Fjernøsten og havde rejst meget derude og blev kaldt “Professoren”, så han var fortrolig med markedet.

Joh.. efter noget betænkningstid sagde han ja – men på betingelse af, at han stadig ville have sin base hjemme i Danmark.

Han stortrives. Kineserne er vilde med ham. Han er pålidelig, kompetent og rolig. Ikke alt for store armbevægelser, men kan godt se en mening med at synge karaoke, når de nu så gerne vil. Mon ikke Kina er det helt rigtige match?

chinese