Kæft, trit og retning eller hyggebamse?

Ledelse handler om mennesker. Mennesker er forskellige og derfor er der også enormt mange forskellige holdninger til ledelse.

Her er blot to eksempler:

Ledelse baseret udelukkende på tillid, selvledelse og følelser skaber frustrerede medarbejdere og dermed dårlige resultater. Magt, autoritet og kontrol bør derfor indgå i moderne ledelsesudøvelse. Der er behov for faste frontfigurer, som sætter faste rammer for organisationen.

eller

Ledere, som prioriterer at fremstå autoritære fremfor at etablere tillid, løber den risiko at, de fremkalder frygt blandt medarbejderne. De fleste ledere har en tendens til at have fokus på at fremhæve deres autoritet, styrke og kompetence. Frygt kan underminere kreativitet og problemløsning og kan derfor være årsag til, at nogle medarbejdere træder vande og måske endda bliver uengagerede i deres arbejde.

Vi må nok erkende, at der findes lige så mange sandheder derude, som der findes mennesker. Derfor er det ekstra vigtigt at stå stærkt i os selv og løbende træne og hæve vores egen bevidsthed.

Men hvordan gør vi det ?

Til det er Enneagrammet et fantastisk værktøj, der forholder sig holistisk og bredt til menneskets personlighed. Der findes ni forskellige personlighedstyper, som vi hver især kan identificere os med.

Faktum er, at vi hver især har vores egen model af verden.

Med viden om Enneagrammet og de 9 personlighedstyper kan vi blive bedre til at kende og identificere os selv i forhold til vores partner, familie og ikke mindst kollegaer og ledere og få et kvalificeret samspil med andre mennesker.

Her er et lille udpluk af, hvor forskellig de enkelte typer oplever det, at være på en arbejdsplads.

 

Type 1 – Perfektionisten

Holder af specifikke retningslinjer og tidsplaner. Foretrækker helt præcis at vide, hvem der er ansvarlig for hvad. Føler sig mest sikker i en formel rolle. Ønsker at respektere hierarki og autoriteter. Arbejder hårdt for den rigtige sag, den gode leder, for det kompetente team.

Hvis du vil have et godt teamarbejde, så sørg for at; være kompetent, sikre kvalitet og overholde dine principper

Og undgå; dårlig ydeevne, egenmæssige og vilkårlige forandringer.  Alligevel ikke at følge reglerne

oOo

 

Type 2 – Hjælperen

De trives med alle typer chefer, fordi de er så samarbejdsvillige. Er ofte chefens højre hånd. Opnår en følelse af sikkerhed ved at støtte og stå bag chefen. Ville frygte at stå med magten alene, men ved udmærket, hvem der har den.

Hvis du vil have et godt teamarbejde, så sørg for at; være hjælpsom, venlig og støttende

Og undgå; at være ukærlig, uvenlig og svare upersonligt

 

oOo

Type 6 – Skeptikeren

Denne type har et tema omkring autoriteter. Enten underkaster de sig lederen, hvis denne har gjort sig fortjent til det eller også udfordrer de lederen. Ikke fordi de selv ønsker at være leder, men fordi de grundlæggende har en overbevisning om, at alle er lige og ingen bør være over andre.

Hvis du vil have et godt teamarbejde, så sørg for at; være troværdig, trofast og udvise samarbejdsvilje.

Og undgå; at være urealistisk, uklar og have alt for stort fokus på konkurrence

oOo

Det var blot nogle af typerne. Er du blevet mere nysgerrig på Enneagrammet, kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev og samtidig få en gratis E-bog, der beskriver alle 9 typer på job.

Kan du lede med både hjerte, krop og hoved ?

Det er ikke nemt at lede andre. Der er skrevet rigtig meget om ledelse igennem tiderne fra mange forskellige vinkler. Og der findes ikke ét entydigt svar eller én rigtig måde at gøre tingene på.

Vi er forskellige.

Jeg kender en leder, som er begyndt at forstå det. Han plejede at starte de ugentlige statusmøder op med bemærkningen: “Nå, har I det godt ? Nu skal jeg nok få ødelagt jeres weekend. Lad os se på salgstallene”. Han synes selv, at det er vigtigt, at folk får det råt for usødet.

Han fik dog den feedback fra nogle af medarbejderne, at det var totalt demotiverende at høre på uge efter uge.

Det tog han til efterretning og besluttede at spørge medarbejderne, hvordan de egentlig helst ville have serveret tingene og det kom der en god og varieret dialog ud af.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Ja, vi er forskellige.

Enneagrammet arbejder med ni forskellige måder at være i verden på. Ni forskellige måder at ville ledes på. Det er der jo ingen leder, der kan.

Enneagrammet kan dog anvise nogle værktøjer, som kan hjælpe lederen lidt på vej.

I Enneagrammet arbejdes der meget i trekanter og én af triaderne arbejder med de tre centre eller intelligenser: Krop, Hjerte og Hoved. Nogle handler først, andre føler først og andre igen tænker først.

de tre centre

Hvis du som leder forstår at kommunikere til disse tre fokusområder, kan du møde ca. 80% af dine medarbejdere.

Vi kan inddele ledelse i tre dele:

 • Operationel – typisk for produktionsvirksomheder – taler mest til kroppen
 • Relationel – typisk for kundeservice/omsorg – taler mest til hjertet
 • Strategisk – typisk videnstunge virksomheder – taler mest til hovedet

Sådan kan du overveje at kommunikere med kropstyperne

 • Vær direkte
 • Lav en handlingsplan med step by step
 • Mål og deadlines er motiverende
 • Hvis der er et problem, så fortæl, hvad der skal gøres
 • Husk at være meget konkret og praktisk

Hovedtyperne kan bedst forholde sig til, at du

 • husker agenda og forberedelsetid ved møder
 • lader dem selv komme med forslag til forbedringer.
 • giver dem alle informationer. Det kan de sagtens håndtere og de vil opfatte det som en tillidserklæring.
 • giver dem anerkendelse for deres kompetencer
 • viser at du har tillid til dem og deres evner

Sådan fungerer det bedst for hjertetyperne:

 • De elsker, at du giver dem personlig opmærksomhed og bliver derved mere effektive
 • Giv dem en ærlig kompliment, før du kommer med kritik
 • Vær tilstede og hold fokus på det, I taler om
 • De sætter pris på, at du også interesserer dig for deres privatliv
 • De er dårlige til at bede om hjælp, så husk at spørge om de har brug for din hjælp