Er du konfliktsky eller får du ligefrem energi af en rask lille diskussion ?

Har du lagt mærke til, at nogen mennesker virker som om, at de næsten bliver helt høje af en rask lille diskussion ? Det er ligesom om, at de slet ikke kan stoppe.

Samtidig er der andre, som er så konfliktsky, at man næsten bliver helt bange for, at de vil sige undskyld, selvom andre kører dem over med en damptromme.

I Enneagrammet har vi 2 typer, som typisk ligger i hver sin ende af konflikt eller problemsløsningsfeltet. Nemlig Frontkæmperen (type 8), som ikke står tilbage for en rask diskussion og Fredselskeren (type 9), som vil gøre hvad som helst for at undgå en konflikt.

h

Du kan sandsynligvis bedre forstå den ene fremfor den anden. Det kan måske endda være helt umuligt at forstå den modsatte, men hvis vi kigger bag om motiverne, kan vi måske alligevel godt komme til at forstå begge.

Fredselskerens problemløsningsmodel:

Bruger deres fokus på at opbygge og bevare den gode stemning i deres omverden og på at opnå en indre ro og balance. Det gør de ved at imødekomme andres behov og ønsker.

De har en overbevisning om, at hvis andres behov bliver tilgodeset, må det naturligvis få dem til at få det godt, og at der så er basis for en harmonisk og positiv stemning.

De tror generelt på det gode i andre mennesker, og dermed er det oftest det positive, de lægger mærke til hos andre. Det betyder, at de let kan lade umiddelbart negative og kritiske bemærkninger passere, uden at det påvirker deres billede af personen.

”Jeg er havnet et godt sted med mange dygtige og rare mennesker”

”Hvis flere mennesker havde evnen til at se bag om problemerne, ville de opdage de positive muligheder, som ethvert problem eller udfordring kan afstedkomme. På den måde ville livet være meget lettere”

oOo

Frontkæmperens problemløsningsmodel:

Udtrykker deres holdninger til eventuelle konflikter meget direkte, da det er vigtig for dem, at budskabet ikke kan misforstås.

Når de får udtrykt deres vrede eller andre følelser, de har for en sag, oplever de at være på forkant med problemerne.

8’ere har en overbevisning om, at hvis alle dog bare ville sige, hvad de mente og stod for, ville problemerne blive mere klare og dermed ville det blive tydeligt, hvad der skulle til for at løse dem. På den måde kan 8’ere bevare en følelse af at kunne klare sig selv og have styr på tingene.

”Jeg udtrykker mig uden omsvøb, for så ved folk, hvor de har mig, og hvis alle gjorde det, kunne vi hurtigt komme videre”

”Jeg har størst overblik over og styr på tingene, når andre siger, hvad de mener, så jeg ved, hvor jeg har dem”.

oOo

Kan du genkende noget hos dig selv? Alle 9 Enneagramtyper har hver deres problemløsningsmodel. Kender du dem alle, kan du måske lettere forstå, hvorfor folk gør det, de gør.

 

Du skal være mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig – sludder !

Du har sikkert også fra barnsben hørt læresætningen “Du skal være mod andre, som du ønsker, at de skal være mod dig”

Det er i virkeligheden noget sludder.

Det er nemlig så forskelligt, hvad der er vigtigt for os hver især og derfor er det også meget forskelligt, hvad der motiverer os. Hvad der er godt for mig, er ikke nødvendigvis godt for dig.

Med Enneagrammet finder vi først og fremmest vores egne styrker og svagheder. Det er vigtigt at kende sig selv og vide hvad man selv bidrager med og hvornår man har brug for andre.

Men vi kan også lære, hvad der motiverer og betyder noget for andre, så vi kan rumme, forstå og respektere hinanden på et helt andet plan.

Så selvom vi kan udvise samme adfærd, kan årsagerne være vidt forskellige. Med Enneagrammet bliver vi også bevidste om hver types frygt (i øvrigt en meget effektiv motivationsfaktor).

oOo

F. eks. er både type 3 (Udretteren) og type 8 (Frontkæmperen) ofte arbejdsnarkomaner. De går op i ledelse og kontrol, vil vinde, forfølger deres mål og frustreres over inkompetence.

Men motivet eller den basale frygt bag denne adfærd er ikke den samme.

Type 3’s basale frygt er, at være totalt værdiløs. De tror, at ingen vil elske dem, hvis de ikke fortsætter med at præstere, vinde og nå deres mål.

Type 8’s basale frygt er, at være skadet og kontrolleret af andre. De tror, at de er fortabte, hvis ikke de hele tiden har styr på tingene og udviser styrke og kontrol.

oOo

Forestil dig, at 3’eren møder en kæmpe sten på sin vej. For typen er det vigtigste, at nå sit mål. Derfor har de ingen problemer med at bøje af eller vige udenom, hvis det er det, der skal til.

Hvis en type 8 møder den samme sten, så bliver der sikkert både brugt dynamik og forhammer. Det er vigtigt at nå sit mål, men det er endnu vigtigere at vise styrke og vedholdenhed. Der er ikke nogen, som skal kalde 8’eren for svag.

forhammer