Gaven som alle vil have

Der er for tiden så meget om selvudvikling. Det er for så vidt også udmærket, men det kan godt blive en fælde at hænge for meget i sit eget. Der er så meget mere at hente, når vi også forstår at række ud efter andre, støtte, hjælpe eller endda udfordre hinanden.

Nogen gange kører vi måske i ring og er fanget i vores eget mønster. Så er det godt, at der er nogen, der kan ruske i os, så vi vågner op og ser andre muligheder.

Enneagrammet er et godt værktøj, som beskriver 9 forskellige måder at være i verden på. Vi har hver vores bestemte vaner, reaktionsmønstre og særlige egenskaber.

Enneagrammet afdækker den menneskelige adfærd, der knytter sig til de 9 personlighedstyper og samtidig de forskellige motiver, værdier og behov, som ligger til grund for typernes adfærd.

At der er 9 forskellige måder at være i livet på giver udfordringer for os mennesker, men også store muligheder.

Jeg kan huske, at vi på et tidspunkt under min uddannelse blev spurgt om, hvilken Enneagramtype vi kunne tænke os at være (ikke vores egen) og hvilke egenskaber hos denne type, vi kunne have glæde af.

Det blev en ret interessant øvelse. Vi havde nemlig alle ét eller andet ved vores egen type, som vi ikke var så glade for. Derfor valgte de fleste stort set deres dimentrale modsætning.

Udretteren (type 3) – ville gerne kunne være rolige som Iagttageren (type 5) eller Fredselskeren (type 9).

Iagttageren kunne derimod godt tænke sig at være mere handlekraftig som Frontkæmperen (type 8) eller Udretteren.

Frontkæmperen ville egentlig gerne være blidere som Romantikeren (type 4) eller Hjælperen (type 2) osv. osv.

Så alt i alt var alle egenskaber i spil og ønskede og det gav alle en følelse af, at netop den egenskab, de ikke var så stolte af, pludselig var en gave og at det som kunne irritere eller udfordre dem hos andre faktisk også var en gave.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Hvilken gave har du ?

 

Selvtillid og selvværd

Selvtillid og selvværd er ikke det samme.

Selvtillid handler om, hvad du kan og gør, selvværd om hvem du er.

Helt grundlæggende handler selvtillid om, at du har tillid til dine egne evner.

Når du har god selvtillid, betyder det:

 • At du tror på, at du kan det, du vil.
 • At du tror på, at du er i stand til at tilegne dig de færdigheder, der skal til.
 • At du tror på, at du kan klare en masse forskellige udfordringer

Typisk afspejler din selvtillid sig indenfor de områder, som du er er god til, da din selvtillid påvirkes af din egen vurdering af dine kompetencer.

Det er vigtigt at have selvtillid, når du skal løse en opgave eller lære noget nyt. Hvis du mangler selvtillid og tvivler på egne evner, vil du let komme til at begrænse dig selv og dine muligheder.

oOo

Når vi taler om selvværd, handler det om den holding du har om dig selv, hvordan du ser dig selv som menneske – altså din følelse af, at du er noget værd, som det menneske, du nu engang er.

Hvis du har et godt selvværd, betyder det:

 • At du føler, at du er ok som du er – også selvom du ikke er perfekt.
 • At du føler, at du har værdi bare ved at være det menneske, du er.
 • At du kan være dig selv uden at skulle præstere hele tiden.

Et godt selvværd betyder altså, at du helt ind i dit hjerte føler dig god nok som du er.

h

 

Hvorfor går det galt?

Mange mennesker forsøger (ubevidst) at forbedre deres selvværd ved at gøre ting. Det betyder, at de typisk præsterer (selvtillid) for at være ok med at være den de er (selvværd).

Indenfor Enneagrammet er det ofte typerne 2, 3 og 4 som har udfordringer med selvværd.

Selvom de i deres opvækst er blevet støttet og har fået positivt feedback, har disse typer alligevel en tendens til at have lavt selvværd.

Det hænger sandsynligvis sammen med, at de alle “bor” i hjertecentret, som repræsenterer vores identitet – “hvem er jeg ?”

Udretterne (type 3) oplever f.eks. at de;

 • arbejder meget
 • påtager sig alt for mange opgaver,
 • kan være meget konkurrenceprægede
 • er bange for ikke at blive accepteret, hvis ikke de yder på den ene eller den anden måde.

Hjælperne (type 2) oplever at de,

 • er flinke og hjælpsomme, uanset om det dybest set går imod deres egne ønsker og lyster
 • ikke er i stand til at sige fra, fordi de frygter, at de bliver ekskluderet.
 • er bange for ikke at blive accepteret, hvis ikke de yder på den ene eller den anden måde.

Romantikerne (type 4) oplever at de

 • er deprimeret
 • ikke hører til i nogen sociale sammenhænge
 • er bange for ikke at blive accepteret, hvis ikke de yder på den ene eller den anden måde.

Hvordan arbejder du med selvværd ? Der findes flere værktøjer og jeg har også lavet online-kurser for hver Enneagramtype, så der er mulighed for virkelig at komme i dybden.

Kom i flow med din Enneagramtype

 

 

“The greatest love of all” – en sang til alle Hjælperne

Mange 2′ere (Hjælpere) har en god sangstemme – Sanne Salomonsen (mener selv hun er 2′er, selvom hun ligner en 8′er), Monique, Harry Belafonte, John Travolta, Dolly Parton, John Denver, Berry Barry Manilow, Luciano Pavarotti, Billie Holiday og ikke mindst Whitney Houston, som vi måtte sige farvel til i 2012.

h

Til hendes begravelse blev der sagt, at hun altid var til at regne med som støtte – uanset hvor slemt hun havde det selv, så var hun der for andre. Det, at hun trods sin berømmelse, stadig havde brug for anerkendelse og blive forsikret om, at hun var dygtig, smuk og god nok…

Hjælpere er netop karakteriserede ved at være meget opmærksomme på, hvordan de kan yde hjælp til personer, der står dem nær. Hjælpere giver gerne af et godt hjerte, men er ofte dårlige til selv at modtage – og dårlige til at udtrykke deres egne behov i det hele taget.

Dette kan give indre konflikter i parforholdet, hvor hjælpere ofte føler sig ufri, fordi de ”skal” give hele tiden. Hjælpere er oftest udadvendte mennesker, som er dygtige til at give omsorg og anerkendelse til andre, og som selv sætter stor pris på at blive anerkendt for det, de gør.

Hjælperens udviklingsvej er at slippe sin fiksering på at blive anerkendt for det, man gør. Istedet skal hjælperen lære at stole på sig selv og bede om og modtage hjælp fra andre.

Hør Whitney Houston’s sang “The Greatest Love of all”, som netop handler om at lære at elske sig selv og hvor vigtigt det er, at vi lærer vores børn det.

 

 

Du har alle de ressourcer, der skal til for at nå dine mål

Ja, og hvad mener jeg egentlig med det ? I Enneagrammet kan vi få adgang til andre typers ressourcer.

Vi har vores grundtype, vores stress- og tryghedsben og vores vinge. For mit eget vedkommende er min grundtype 5 (Iagttageren). Mit tryghedsben er type 8 (Frontkæmperen), mit stressben er type 7 (Eventyreren) og endelig har jeg en stor vinge (er nabo) til type 4 (Romantikeren). Det kunne også have været en vinge til type 6 (Skeptikeren).

benene type 5 - DK

Når jeg er hjemme hos mig selv, kan jeg bruge Iagttagerens ressourcer, såsom at være eftertænksom, at være objektiv/bevare overblikket og at kunne klare sig selv (giver sikkerhed)

17 (3) (525x640)

Når jeg er tryg, får jeg adgang til type 8. Jeg får mod til at give min mening til kende, jeg er stærk og min retfærdighedssans kommer i spil.

master - 05_1 (521x640)

Når du kender dit stressben, kan du faktisk få adgang til ressourcerne fra dette ben også. Mit stressben er som nævnt type 7 og jeg har glæde af at få adgang til det udadvendte, hurtige og spontane.

master - 14 (640x440)

Dette kan jeg f.eks. bruge, når jeg sætter mig mål.

Type 5 bruger jeg, når jeg skal finde et mål/mening

Type 8 bruger jeg, når jeg er sikker på mit mål og skal handle

Type 7 bruger jeg, når jeg afsøger mulighederne for at opnå mit mål og kaste mig ud i at tage chancen. “Det er jo bare for sjov”.

oOo

og endelig bruger jeg min 4’er vinge rigtig meget. Jeg får adgang til det kreative, det unikke og ikke mindst – det følelsesmæssige

master - 11_1 (385x640)

 

 

Den revnede lerkrukke – gæt en type

En ældre kinesisk kvinde havde to store lerkrukker, som hængte på hver side af det åg, hun bar på sin nakke, når hun hentede vand.

En af krukkerne havde en revne, mens den anden krukke var perfekt og altid kunne holde på alt vandet. Den lange gåtur fra floden til huset endte altid med, at den revnede krukke kun var halvfuld.

Hver dag i to år skete det samme. Kvinden kom hjem kun med 1½ krukke vand.

Selvfølgelig var den perfekte krukke stolt over sine evner. Men den revnede krukke skammede sig sådan over sin egen fejl og ulykkelig over, at den kun kunne klare halvdelen af det, som den egentlig var lavet til.

den revnede lerkrukke

 

Efter to års bitter fiasko, sagde den en dag til kvinden ”Jeg skammer mig sådan, fordi denne revne i siden er skyld i, at vand lækker hele vejen hjem til dit hus”.

Den gamle kvinde smilede, “Har du aldrig lagt mærke til alle de blomster, som er på din side af stien, og at der ingen er på den anden side?”. ”Det er fordi jeg altid har kendt til din brist, så jeg plantede blomsterfrø i din side af stien, og hver eneste dag, mens vi er gået tilbage, har du vandet dem”.

”I to år har jeg kunne plukke smukke blomster til at pynte bordet. Uden at du bare var ”dig”, ville der ikke have være så smukt i mit hjem.