Der er brug for alle til succes

For at starte og køre en succesfuld virksomhed er det nødvendigt at have visioner og tillid som Frontkæmperen, evnen til at bringe folk sammen og lytte til dem som Fredselskeren, have etiske standarder og kvalitetskontrol som Perfektionisten, evnen til at yde god kundeservice og møde deres behov som Hjælperen. Salgsfremmende forståelse og kommunikationsevner som Udretteren og et veldesignet produkt og dets følelsesmæssige indvirkning hos den enkelte skabt af Designeren. Teknisk ekspertise og innovative ideer fra Udvikleren.

Således vil hver type metaforisk sagt være en nødvendig del af det hele og uden det vil noget vigtigt delvis eller helt mangle i virksomheden.

alle til succes

De 9 typer i erhvervslivet

Her er blot en lille appetitvækker: 

Type 1 – Perfektionisten – detaljeorienteret

Den rationelle og velordnet type. Principfast, målbevidst, selvkontrolleret og perfektionistisk. 1’ere bekymrer sig om vedligeholdelse af kvalitet og høje standarder. De er fokuseret på detaljen og holder af at forbedre og strømline procedurer. De er ofte gode til at coache andre i hvordan, de kan forbedre sig selv, være mere effektive og gøre tingene korrekt. Velorganiserede og velordnet kan de blive for kritiske over for sig selv og andre. De hader spild og sjusk, men kan henfalde til mikro-management og konstant demoraliserende kritik.  Når de er bedst har de god dømmekraft, tager kloge beslutninger og er rollemodel for etisk og ansvarlig opførsel.

Type 2 – Mentoren/Hjælperen – behovsorienteret

Den hjælpsomme og relationsskabende type. Gavmild, anerkendende og tiltalende. 2’ere er opmærksomme på andres behov og forsøger at være til tjeneste. De værdsætter andres talent og agerer som fortrolige og guidende. Gode til at netværke med folk. Dog har de typisk problemer med at sige nej og har tendens til at blive stresset af at prøve at hjælpe alle andre for meget. De bryder sig ikke om upersonlige regler og arbejdsforhold og kan falde i fælden ved at favorisere bestemte og være for indvolverende og snagende. Når de er bedst, er de empatiske, gavmilde og er med til at opbygge holdets indbyrdes relationer.

Type 3 – Udretteren – succesorienteret

Den fleksible, ambitiøse type. Er fokuseret, driftig og imagebevidst. 3’ere ved, hvordan der arbejdes effektivt for at få arbejdet gjort i henhold til kundernes forventninger. De er ofte attraktive, charmerende og energiske. De er bevidste om det image, de udstråler og de projicerer sig selv samt deres team og virksomhed. De kan lide at få anerkendelse og er tiltrukket af succes og prestigefulde stillinger. De kan være konkurrerende og arbejdsnarkomaner. Behovet for status og personlig udvikling kan få dem til at springe over hvor gærdet er lavest. Når de er bedst, er de dygtige og beundringsværdige og ofte et inspirerende forbillede af andre.

Type 4 – designeren/Romantikeren – mangelorienteret

Den indadvendte, kunstneriske type. Udtryksfulde, dramatiske, selvoptaget og tempera-mentsfulde. 4’ere leverer personlig service og/eller udvikler særlige produkter og er kendt for deres raffinement og sans for stil. De kan være kompromisløse i deres stræben efter den helt rigtige effekt, ord, eller design og tager deres produkt helt personligt. De kan ikke lide opgaver, der ikke er kreative eller giver dem mulighed for personlige aftryk. De kan være overfølsomme over for kritik, som kan medføre nedtrykthed og uregelmæssige arbejdsvaner. Når de er bedst, bringer de intuition og kreativitet til arbejdspladsen og beriger den med deres følelse af dybde, stil og påskønnelse af den personlige dimension.

Type 5 – Udvikleren/Iagttageren – helhedsorienteret

Den indsigtsfulde, provokerende type. Nysgerrige, innovative, hemmelighedsfulde og excentriske. 5’ere er utrættelige elever og eksperimenterende. Især i specialiserede eller tekniske sammenhænge. De kan lide at forstå ting i detaljer, bruger tid på forskning og følger deres nysgerrighed, hvor den nu fører dem hen. De er meget analytiske og optaget af opdagelser. De er dog ikke opmærksomme på projektets tidsramme eller på relationer. De kan blive arrogante, undlader at kommunikere, komme ud i intellektuelle skænderier og kører solo. Når de er bedst er 5’ere helhedsorienterede og gode planlæggere. De er gode til at fastholde emnet og det væsentlige. De er visionære pionerer, som kan bringe helt nye og hidtid ukendte produkter og løsninger til virksomheden.

Type 6 – Problemknuseren/Skeptikeren – problemorienteret

Den engagerede og meget loyale type. De er ofte vellidte, ansvarlige, ængstelige og mistænksomme. 6’ere er flittige og pålidelige medarbejdere. De bygger alliancer og partnerskaber, der hjælper til at orientere deres kolleger og få tingene gjort. De er i stand til at vurdere andres motivationer og bidrag og opdage potentielle problemer i virksomheden. De bryder sig ikke om, at løbe en risiko og ønsker konsensus og forudsigelighed. De kan være ubeslutsomme og have svært ved at tage ansvar eller handle uden gruppens opbakning. Når de er værst kan de være meget undvigende og skyde skylden på andre og stå i vejen for nye idéer. Når de er bedst, er 6’ere selvkørende, uafhængige og modige, og kan ofte få gruppen tilbage på sporet.

Type 7 – Entusiasten/Eventyreren – løsningsorienteret

Den gennemførte optimistisk type. Spontane, alsidige, impulsive og adspredte. 7’ere trives med forandring, variation, spænding og innovation. De er ofte velformulerede og humoristiske og de er i stand til at få andre til at støtte op omkring deres ideer. De er i kontakt med de nyeste trends og er konstant på udkig efter nye muligheder. De er naturlige multi-taskers, men kan også blive overivrige og glemme at følge op på tingene. Når de er værst. kan de fanges i endeløs snak og distraktioner. De spreder sig over for meget og får ikke gjort tingene færdige. Når de er bedst er 7’ere fokuserede på værdifulde mål og er yderst produktive og dygtige.

Type 8 – Udfordreren/Frontkæmperen – produktorienteret

Den kraftfulde og beslutsomme type. Selvbevidst, beordrende og konfronterende. 8’ere har en klar vision om, hvad de ønsker at opnå og viljestyrke til at gennemføre det. De har ofte modet til at tage de svære beslutninger og for dem er problemer blot til for at løses og forhindringer for at overvindes. De ønsker at være i kontrol og har svært ved at uddelegere opgaver eller dele lederskab. Når de er værst, kan de blive kyniske, tyranniske uden at tage sig af andres følelser, hvilket kan give dem fjender både i og uden for organisationen. Når de er bedst, er de storsindet, kærlige, beskyttende og støttende og bruger deres enorme energi på at bekæmpe uretfærdighed.

Type 9 – Mægleren/Fredselskeren – procedureorienteret

Den afslappede og imødekommende type. Modtagelig, beroligende, behagelig, og selvtilfreds. 9’ere skaber harmoni blandt gruppens medlemmer ved at understrege det positive, så konflikter og spændinger kan lettes. De er støttende og inkluderende og arbejder med alle og ydmygt tillader de andre at skinne igennem. De kan ikke lide konflikter og klikkedannelser i teamet og forsøger at skabe harmoni og stabilitet. Når de er værst, kan de være ubeslutsomme, fordømmende, apatiske og have fikse idéer. Samtidig kan de give andre skylden for deres situation. Når de er bedst, er de i stand til at forhandle forskelle og bringe folk sammen på en stabil, men dynamisk måde.

Så mangler du nogle i dit team?

Eller måske opdager du, at du sidder i en stilling, som egentlig ikke udnytter hele din Enneagramtypes potentiale ?

Jeg hadede gruppearbejde i skolen

Jeg husker gruppearbejde i skolen, som noget jeg sjældent syntes om. Det var selvfølgelig meget afhængig af, hvem man kom i gruppe med.

Jeg opdagede også, at min bedste veninde ikke var hende, jeg nødvendigvis arbejdede bedst sammen med.

Enten var folk useriøse, slappe og kørte på frihjul eller også fyldte de meget, overtog hele styringen og bestemte alt. Jeg foretræk for det meste at arbejde for mig selv.

Jeg har så siden hen måtte sande, at jeg heller ikke har været nem at være i gruppe med.

Som type 5 (Iagttageren) er jeg egentlig rimelig god til at arbejde under pres, men jeg skal helst selv bestemme hvordan og hvornår. Ja, faktisk vil jeg helst være hjernen bag det hele og så kan andre føre projektet ud i livet eller samle op på løse ender.

Hvem vil arbejde sammen med mig ? 😉

Enneagrammet kan hjælpe os til at kende vores egen og andres ynglingsrolle i et team. For selvfølgelig får vi mest ud af at arbejde sammen end hver for sig, men udbyttet skal jo modsat helst være større end summen af hver enkelts bidrag.

Se bare Jaji Akkineni’s video

teamwork Jagi

Her er en lille oversigt over, hvordan de 9 Enneagramtyper bidrager til teamet.

1 – Perfektionisten

De er gode til strukturer opgaverne, og sikrer kvaliteten. De vil ofte foreslå rammerne for opgavernes udførsel og sikre at regler bliver overholdt.

2 – Hjælperen

De er gode til at støtte op om teamets mål og opgaver. De vil se det positive i teammedlemmerne, og styrke sammenholdet.

3 – Udretteren

De vil holde fokus på målet, og inspirere til energi og drive. De vil sørge for at holde teamet på sporet, og kan bruge deres særlige evne til at sikre, at teamet ikke går i stå.

4 – Romantikeren

Deres kreative og kunstneriske sans og evnen til at se andre ting end andre mennesker kan virke meget inspirerende. De er gode til at gøre andre til noget specielt.

5 – Iagtageren

De er særlige gode til opgaver, hvor kompleks tænkning er nødvendig. De er også gode til at holde øje med teamets ressourcer som tid, penge, bemanding og materialer.

6 – Skeptikeren

De er gode til at vurdere data og planer fra alle vinkler. De er gode til at lave analyser og handleplaner for at undgå at teamet kører helt af sporet. De sikrer at ideer vendes og drejes inden der tages beslutninger.

7 – Eventyreren

De bidrager med udvikling af ideer. De er gode til at arbejde videre med andres ideer og skabe nye veje ved at kombinere de forskellige muligheder. De er også gode til at peppe stemningen op.

8 – Frontkæmperen

De har fokus på det endelige produkt. De vil tage ansvar for at der kommer et udbytte ud af arbejdet. De vil så at sige sikre, at teamet kommer ud over stepperne.

9 – Mægleren

De holder sammen på gruppen og holder et helhedssyn, hvor de er med til at bevare overblikket. De er med til at holde en god stemning i gruppen, så samarbejdet glider optimalt.