Enneagram Akademiet

Hvis du er kommet ind på denne side via et gammelt link, må jeg desværre skuffe dig med, at produktet er taget af hylden. Der vil dog senere kommer andre kurser til.

 

Produktbeskrivelse

Der er rigtig mange ting, som du kan bruge Enneagrammet til og nedenstående er blot et lille udpluk. Du vil sikkert selv kunne finde en masse andre ting.

  • Du får lettere ved at forstå dig selv og rumme de sider af dig selv, du ellers ikke er så begejstret for og vende dem til din fordel.
  • Du bliver opmærksom på egne mønstre og vil blive skarpere på, hvornår de støtter dig og hvornår de modarbejder dig, så du når de mål og ønsker, du har.
  • Du bliver bedre til at kommunikere med andre mennesker, fordi du nu forstår motiverne bag deres adfærd.
  • Det er faktisk ret spændende og sjovt at lære om Enneagrammet.

oOo

Indhold i modulerne 
Modul 1 – Introduktion

Er en grundlæggende præsentation af Enneagrammets idé og en beskrivelse af alle 9 typer. Du vil begynde at lære din egen type at kende og genkende typerne i din hverdag. Der vil her også blive præsenteret flere forskellige typetest.

 

Modul 2 – Mere dybdegående genkendelse af typerne

Jeg vil her komme mere ind på, hvordan man kan genkende typerne ud fra ordvalg, energi, påklædning, kropssprog mm. Hertil bruger jeg beskrivelser, interviews med typerne og videoer med kendte indenfor hver type.

 

Modul 3 – De tre centre

Her vil du blive præsenteret for Enneagrammets teori om tre forskellige intelligenser eller måder at forholde sig til verden på

 

Modul 4 – Vinger

Denne gang ser vi på, hvordan vores vinger eller naboer blander sig med vores egen type og hvorfor vi kan synes, at vi ligner flere typer

 

Modul 5 – pile og ben

Her vil jeg komme ind på pilene eller benene og hvordan vi alle har både et ”tryghedsben” og et ”stressben”, som forklarer, hvorfor vi kan opføre os forskelligt fra situation til situation.

 

Modul 6 – De harmoniske trekanter/grupper – fællestræk omkring problemhåndtering

Jeg vil gennemgå de harmoniske trekanter, som fortæller os, hvordan typerne håndterer udfordringer, konflikter og problemstillinger vidt forskelligt.

 

Modul 7 – De sociale trekanter/grupper – fællestræk omkring social stil

Denne gang kommer turen til de sociale trekanter, som omhandler 3 forskellige sociale stilarter – indadvendt, udadvendt og tilpassede, 3 forskellige måder at løse indre konflikter på og endelig kommer vi ind på typernes tidsorientering – altså fortid, nutid og fremtid, som faktisk har en stor indflydelse på, hvordan vi agere i hverdagen.

 

Modul 8 – Forholdet til vores forældre

Hver type har et særligt tema omkring enten sin omsorgsperson, beskytterperson eller begge, og jeg vil komme mere ind på, hvordan dette påvirker din relation til dine forældre og børn.

  

Modul 9 – Undertyperne: selvopholdelse/sociale/seksuel

Selvopholdelse, socialisering og seksualitet er instinkter, som udvikles i løbet af vores tidlige opvækstvilkår og dem vil jeg gennemgår på dette modul.

 

Modul 10 – Jo Haris vindue

Denne model, som er udviklet af psykologerne Joe Luft og Harry Ingram, er meget interessant, da arbejdet med den giver større åbenhed, ærlighed, respekt og accept af forskelligheder.

 

Modul 11 – Udviklingsniveauer – fordybelse i egen type

Dette modul omhandler hver types mulighed for at arbejde med sig selv og opnå større selvindsigt og dermed komme højere op i udviklingsniveau. Der vil blive anvist forskellige øvelser og praksisser, som støtter dette arbejde.oOo

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.