Udviklingsarbejde med de tre centre

Som vi kan se af nedenstående figur bor vores type i ét center, men samtidig er vi også nabo til et andet center.

de tre centre

Tager vi f.eks. type 7, bor denne type i hovedcentret (head), men har kropscentret (body) som nabo. Det betyder, at denne type så at sige ”tænker sine handlinger”. Til gengæld er hjertecentret (Heart) ”blindt”.

Dsv. at denne type har udfordringer med at være i kontakt med sine følelser. Der findes flere forskellige øvelser, der kan hjælpe med at komme i kontakt med sit blinde centre. Dem kommer vi ind på senere.

Alle 9 typer har udfordringer eller blokeringer i forhold til deres blinde center.

 

Kropstyperne:

Type 8 – Frontkæmperen handler sine tanker og har svært ved at føle (blind på hjertecenter)

Type 9 – Fredselskeren har svært ved at handle

Type 1 – Perfektionisten handler sine følelser og har svært ved at tænke abstrakt (blind på hovedcenter)

 

Hjertetyperne:

Type 2 – Hjælperen føler sine handlinger og har svært ved at tænke abstrakt (blind på hovedcenter)

Type 3 – Udretteren har svært ved at føle

Type 4 – Romantikeren føler sine tanker og har svært ved at handle (blind på kropscenter)

 

Hovedtyperne:

Type 5 – Iagttageren tænker sin følelser og har svært ved at handle (blind på kropscenter)

Type 6 – Skeptikeren har svært ved at tænke abstrakt

Type 7 – Eventyreren tænker sine handlinger og svært ved at føle (blind på hjertecenter)

 

Du har måske lagt mærke til at typerne 3, 6 og 9 har en særlig placering lige midt i deres eget blinde center. Det betyder, at de har ekstra udfordringer, idet de både relaterer sig indadtil og udadtil. Så de har rigtig travlt.

 

En del af den personlige udvikling handler om at afbalancere centrene, og at lære at anvende dem optimalt, uden at de er forvrænget af angst og kontrol. Når vi gør det, er vi i stand til at klare de fleste situationer i livet på den bedst mulige, og enkleste måde.

Tilstede i kroppen med åbent hjerte og stille sind

Virkeligt afbalancerede og trygge mennesker anvender de tre intelligenser på en optimal måde. De er hjemme i deres krop og stoler på, at deres instinkt fortæller dem, om der er fare på færde eller ej.

De anvender den emotionelle intelligens til at være i kontakt med, hvad der er vigtigt for dem selv og andre, og holder deres hjerte åbent, opmærksomme på hvad der er kærligst over for alle parter.

De anvender den mentale intelligens til at skabe tydelige billeder af fremtiden, og kan dermed guide sig selv i den retning, der bedst vil opfylde deres værdier. De er desuden i stand til at lade tankerne falde til ro, og være stille nok til at lade en løsning på et problem, eller et svar på et spørgsmål blive besvaret indefra.

Er kropscentret din types blinde center, kan du arbejde med kroppen

Er hjertecentret din types blinde center, kan du arbejde med følelserne

Er hovedcentret din types blinde center, kan du arbejde med tankerne

Selvom hver type har et blindt center, har vi alle glæde af at arbejde med alle tre centre.

Også det center vi egentlig skulle være særlige gode til, fordi de fleste af os bruger det i en forvrænget form. Dét vi går og søger efter – måske hele livet – er lige foran os, men vi kan paradoksalt nok ofte ikke selv se det, før at vi enten oplever en omvæltning i vores tilværelse eller arbejder med selvudvikling.

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.