Modul 8 – Forholdet til vores forældre

Enneagrammet kan være med til at forklare, hvorfor mennesker under de samme opvækstvilkår alligevel falder så forskelligt ud senere i deres liv.

De mønstre i barndommen, der beskrives her, er ikke årsag til typen. Snarere beskriver de nogle tendenser, som vi kan iagttage i den tidligste barndom, og som har en gennemgribende indvirkning på typens voksne relationer.

Så Enneagrammets budskab er, at vi som forældre ikke er direkte ansvarlig for typens mønstre. De ville have været der alligevel.

Men som forældre kan vi have stor gavn af at kende Enneagrammet og dermed kunne støtte og rumme vores børn, som den type, de nu engang er. Samtidig med at vi er opmærksomme på vores egen types mønstre i forhold til vores børn.

de sociale grupper

Forbundet Adskilt Ambivalent Social stil
Omsorgsperson

3

7

8

Udadvendt
Beskytterperson

6

1

2

Tilpassede
Begge

9

4

5

Indadvendt

Tema på Omsorgspersonen

Type 3, 7 og 8 – de udadvendte typer – har alle temaer omkring Omsorgspersonen. Alle tre typer viser omverdenen, hvordan de kan tage sig af sig selv, og hvordan de har tjek på tilværelsen. De er drevet af ego’et og sikre sig, at de har direkte adgang til at få opfyldt deres behov.

3’erne er stærkt forbundet med Omsorgspersonen og spejler sig i denne. De prøver gennem livet at få beundring fra denne eller fra andre personer, der repræsenterer det nærende princip. De søger ude i omverdenen efter deres (indre) personlighed.

7’ere oplever sig adskilt fra Omsorgspersonen og mener ikke, at de kan få omsorg fra denne. Derfor beslutter de sig for selv at skaffe sig det, der giver stimulation og tilfredsstillelse. De bliver fikserede på at opfylde deres behov selv og har vanskelighed ved at udveksle omsorg med omverdenen.

8’ere oplever en ambivalent tilknytning til Omsorgspersonen og påtager sig den modsatte rolle for at bibeholde en vis tilknytning til denne. De udvikler sig til at være stærke og dominerende beskytterpersoner for på denne måde at opnå kærlighed og tilfredsstillelse.

 

Tema på Beskytterperson

Type 1, 2 og 6 – de tilpassede typer – er meget præget af Beskytterpersonen. Alle tre typer føler sig forpligtet til at have en vis opførsel – altså regler og retningslinjer – ofte på trods af hvad de egentlig har lyst til, og de påtager sig ofte selv rollen som autoritetsfigur.

6’ere oplever sig forbundet til Beskytterpersonen, tager alt ind, som denne repræsenterer og forsøger at leve op til denne. Dette projiceres så ud på andre resten af livet og danner 6’erens velkendte autoritetstema.

1’ere oplever svigt fra Beskytterpersonen og tror derfor, at de er nødt til at være deres egen beskytter. Det gør de ved at danne en personlighed med regler, og indre tilrettevisning i forhold til enhver situation. De danner hele tiden en forudfattet ide om, hvordan de bør/skal reagere i enhver situation.

2’ere har et ambivalent forhold til Beskytterpersonen og forsøger at få dennes kærlighed og anerkendelse ved selv at tage en rolle som Omsorgsperson. De udvikler sig til at være kærlige og venlige mennesker, som er ambivalente i deres egen indre autoritet – både bedrevidende og personligt usikre.

 

Tema på både Omsorgsperson og Beskytterperson

Type 4, 5 og 9 – de indadvendte typer – har temaer omkring begge forældrefigurer – både Omsorgspersonen og Beskytterpersonen. Dette giver dem vanskeligheder, når som helst de skal være med andre mennesker, fordi de bliver overvældet af kræfter inden i eller uden for dem selv. De har svært ved at agere direkte på deres impulser og drifter og dermed svært ved at finde sig selv.

9’ere er stærkt forbundet til begge forældre og forsøger at opretholde et positivt billede af forældrene og dermed af sig selv, ved at trække sig ind i deres egen indre idealverden af fred og harmoni. Deres binding til forældrene viser sig senere i livet ved generelt at have svært ved at bryde bånd til andre.

4’ere føler sig svigtet af begge forældre og føler derved siden hen, at ingen forstår dem. De kigger indad i deres eget følelsesliv for at finde ud af, hvem de er og forsøger hele tiden at forstå, hvorfor de blev svigtet, bl.a. ved at sammenligne sig med andre, som tilsyneladende bliver elsket og forstået.

5’ere oplever et ambivalent forhold til begge forældre og tror, at de skal være både Beskytter- og Omsorgsperson for deres forældre og senere for alle andre. De føler, at de ikke hører til nogen steder, og at det er svært at klare/leve op til de forventninger, denne opgave kræver. Derfor ender de som regel op med at kapitulere og trækker sig i stedet ind i deres egen mentale tankeverden.

oOo

Du kan kigge nærmere på hver types mønstre i barndommen ved at klikke på typen ovenfor.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.