Mønstre i barndommen – type 2

2’erne er i løbet af barndommen blevet overbevidste om tre ting:

  1. De skulle prioritere andre menneskers behov højere end deres egne
  2. De skulle give for at få
  3. De skulle gøre sig fortjent til at blive omfattet med hengivenhed, fordi de ikke bare kunne regne med at få kærlighed.

De følte, at vejen til at blive elsket gik gennem at undertrykke deres egne behov og forholde sig til andres ønsker, idet de ved at overøse alle andre med opmærksomhed selv forsøgte at blive vellidte og ønskede. Alt efter hvor dysfunktionelt deres barndomsmiljø var, lærte de også at opfatte deres egne behov som en form for egoisme, der ifølge overjeg’et var strengt forbudt (”Gode mennesker har ikke behov. Det er egoistisk at bruge for meget tid på sig selv”)

På den måde lærte 2’erne at fungere indenfor familiesystemet samt i alle efterfølgende relationer ved at udfylde rollen som hjælper, den uselviske ven, den indsmigrende og den, der giver opmærksomhed og omsorg til alle andre.

Unge 2’ere kan have indtaget deres plads i familien ved at passe søskende, lave husarbejde eller tage sig af forældrene på forskellige måder. De fik en dybt indgroet forestilling om, at de ved at ofre sig selv ville blive belønnet med det, der i dette familiesystem gik under navnet kærlighed.

Men denne indstilling skaber et alvorligt problem for 2’erne. For helt at kunne identificere sig med plejerrollen og bevare den positive følelse, den afsætter i dem, må 2’erne fortrænge deres egne behov, deres ulykke og mangel på selvtillid. Når denne undertrykkelse finder sted, har 2’erne tiltagende problemer med at erkende deres egne behov og ulykke og trækkes helt automatisk i retning af den trang og smerte, de ser hos andre. På et dybt psykologisk niveau forsøger 2’erne at hele den smerte i andre, som de er ude af stand til at erkende i sig selv.

Ud fra denne indre dynamik lærer 2’erne at håndtere deres egne negative følelser ved at rette opmærksomheden mod andre og bestræbe sig på at behage og hjælpe dem. Men jo mere dysfunktionel deres baggrund er, jo mere forventer de en afvisning og jo mere desperate bliver de for at fremkalde en positiv respons. I yderste konsekvens vil de gøre næsten alt for at få et eller andet tegn eller bevis på, at de er elskede.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.