Mønstre i barndommen – type 4

4’erne føler, at de er anderledes end deres forældre. Mange 4’ere beretter, hvordan de har fantaseret om, at være blevet forbyttet på hospitalet, at de er forældreløse. De udtrykker det ofte gennem en følelse af, at de ikke er blevet ”set” af deres forældre, og at de ikke har været tilstrækkeligt forbundet med deres forældre eller omvendt.

4’erne føler, for nu at bruge psykologiske begreber, at de ikke er blevet spejlet godt nok, eller i hvert fald ikke spejlet i de faktiske egenskaber og talenter, som de kunne bygge og udvikle en identitet gennem (I familiesystemteorien har 4’erne en tendens til at identificere sig med det fortabte barns rolle).

Resultatet er, at 4’erne tror, at der må være noget helt galt med dem, hvilket sætter dem i gang med en livslang ”søgen efter selvet”. De føler: ”Hvis jeg ikke er ligesom mine forældre og ikke kan se mig selv i dem, hvem er jeg så?”

Dermed prædisponeres 4’erne også for at fokusere på det, der mangler – hos dem selv, i deres liv og forhold. De føler sig forladte og misforståede af deres forældre og senere i livet også af andre, der betyder noget for dem.

Som et resultat af dette mønster reagerer 4’erne kraftigt på mennesker, der udløse deres behov for spejling og for at blive set og værdsat som den, de er. På et meget dybt plan søger 4’erne altid efter den mor og far, de føler, de aldrig havde, og de kan idealisere disse mennesker som ”frelsere”, der skal redde dem ud af deres nød.

Men 4’erne kan med samme lethed blive skuffede og rasende over, at andre har svigtet dem eller ikke har set deres personlige kamp og lidelse tydeligt nok.

Den anden opfattes som selve kilden til kærlighed, godhed og skønhed – egenskaber, 4’erne som regel tror, de selv mangler – hvilket sætter scenen både for forventninger om at blive fyldt af den anden og for en frygtelig angst for at blive forladt.

Mennesker, der ikke passe ind i ét af disse billeder, er tit uinteressante for middel 4’ere. Det er, som om mennesker, der ikke frembringer en stærkt følelsesmæssig reaktion i 4’erne, på en eller anden må er mindre virkelige for dem.

Eftersom de er i tvivl med hensyn til deres identitet, har 4’erne en tendens til at lege gemmeleg med andre og skjule sig for mennesker, samtidig med at de håber på, at deres fravær bliver bemærket. 4’erne forsøger at blive ved med at være mystiske og spændende nok til at de tiltrækker nogen, der lægger mærke til dem og vil forløse dem med kærlighed.

Men hemmelighedsfuldhed veksler med selvafsløring, der kan komme til udtryk som et så voldsomt og intenst behov, at 4’erne uundgåeligt skræmmer den længe ventede redningsmand langt bort. 4’erne løber en risiko for at støde andre fra sig med deres følelsesmæssige krav, indtil de opdager dette mønster og ser de urealistiske forventninger, som de har til deres nære relationer.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.