Modul 10 – Jo Haris vindue

Joharis vindue er en model, der beskriver menneskers interaktion med hinanden ud fra psykologiske vinkler.

Modellen er udviklet af psykologerne Joe Luft og Harry Ingram. Den består af fire kvadrater, der hver beskriver en vinkel af din interaktion med andre.

Titlen ”Joharis vindue” er en sammentrækning af fornavnene på Joe og Harry. Modellen er sat op, så den ligner et sprossevindue med fire felter, hvor hvert felt beskriver forskellige ressourcer, skyggesider og kvaliteter:

vindue

Ved at kende og udfylde dit eget Joharis vindue, bliver det klart for dig, hvilket udviklingsmuligheder du har. Det bliver også tydeligt, at feedback fra dine medmennesker har stor betydning for, at du kan integrere egne skyggesider og blinde områder.

Det bliver lettere at være til, jo mere du tør vise hele dig. Forestil dig, at du står i et bassin med en masse badebolde (skyggesider). Dem prøver du med alt magt, at holde under vandet, så andre ikke kan se dem. Kan du forestille dig, hvor meget energi du faktisk bruger?

Ved at arbejde med Joharis vindue, personligt eller i teams, opnår man større åbenhed, ærlighed, respekt og accept af forskelligheder. At give og modtage feedback bliver en naturlig måde, at udvikle sig på.

Joharis vindue er som vores hjerne. Vi bruger kun en meget lille del af dens kapacitet. Jo mere vi bruger hjernen, udforsker nye områder og tænker nye tanker, desto større del af hjernens kapacitet får vi adgang til.

Lige meget hvor mange nye sider vi finder, accepterer og integrerer i vores åbne felt, vil vores ukendte være en uudtømmelig kilde af ressourcer, vi som mennesker kan benytte os af. Du får adgang til dit ukendte ved at indse og integrere blinde og skjulte sider i dit åbne felt.

Det åbne felt er det, som er kendt af dig selv og kendt af andre. Det bliver også defineret som ”det offentlige rum”.

Luft og Ingram mener, at målet for sunde relationer er at maksimere dette felt. Her er der overensstemmelse mellem, hvordan du udleverer dig selv, og hvordan andre oplever dig. Det betyder, at dine budskaber bliver modtaget og forstået af dine omgivelser.

Det skjulte Felt er det, som er kendt af dig, men ukendt for andre. Det er, når du ikke helt tør være ved dig selv og derfor forsøger at skjule nogle sider af dig selv for dine omgivelser.

Frygten for at ”Hvis mine venner opdagede denne side af mig, ville de nok vælge mig fra og væmmes ved mig.” I bund og grund er brugen af dette felt motiveret af frygt for afvisning og ikke at blive værdsat.

For at integrere skjulte sider i dit åbne felt, må du åbne op og dele dine behov, ønsker og frygt med andre. Det siger sig selv, at det kræver stor mod at arbejde med disse sider, men du vil opdage, at du har skjult nogle sider uden grund, og at der er andre sider, som dine omgivelser ligefrem vil værdsætte dig for at vise.

Under alle omstændigheder er det et mere ærligt billede af dig selv, du tilbyder, og dermed bliver det lettere for omgivelserne at forstå dig.

Frygten for afvisning eksisterer oftest kun så længe, du tror på, at den er sand. Når du først viser dine skjulte sider, transformeres frygten til karisma og selvindsigt.

Det Blinde Felt er det, som andre kender, men som du ikke selv er spor bevidst om. Det er, når du forsøger at opretholde dit image, men gør det på en sådan måde, at andre opfatter det som noget helt andet.

Du er altså ikke selv klar over, at andre tolker dine handlinger anderledes, end de er ment. Det er her, vi bedrager os selv med overbevisninger som ”Det var jo ikke det, der var meningen. Jeg ved nok bedst selv, hvad der er hensigten bag min adfærd”.

Et eksempel kan være den vrede 1’er, som slet ikke opfatter sig selv som vred, men at han eller hun blot hjælper dig med at gøre tingene ordentligt.

Man kan sige, at dit blinde felt er alle de områder, hvor din virkelighed ikke passer sammen med omgivelsernes opfattelse og tolkning af dine handlinger. For at integrere blinde sider i dit åbne felt, må du lytte til den feedback, du får fra andre om, hvad de tænker om dig, og hvordan de tolker dine handlinger.

Herefter kræver det, at du aktivt ændrer din adfærd, så din hensigt bliver opfattet og ikke misforstået. For at få hjælp fra dine omgivelser til at ændre din adfærd, kan du spørge dem: ”Hvordan kunne jeg gøre, for at du /I opfatter mig som kompetent, kærlig eller hvad du nu gerne vil opfattes som.

Du skal altså flytte dig fra at være i forsvar og hen i retning af ”Hvad kan jeg gøre anderledes for at mit budskab bliver modtaget rigtigt?”.

Ved at bede om feedback får du mulighed for at flytte blinde sider til dit åbne felt.

Indimellem kan vi føle os misforstået, når nogen kommenterer en af vores blinde sider, og det er ikke al feedback, vi bare skal tage ind.

Men når du først lukker op og gør dig selv modtagelig over for feedback, vil du lægge mærke til, at visse emner bliver gentaget fra forskellige sider, så måske er der noget om det. Du kan evt. læse mere om feedback her

Det Ukendte Felt er det, som hverken du selv eller andre kender. Det er det område, du udforsker, når du opdager og anerkender nye sider af dig selv.

Af og til glider en side af dig fra det ukendte felt op i det blinde felt og bliver synligt for andre, eller en side af dig glider fra det ukendte felt over i dit skjulte felt, fordi du tvivler på, om det er en acceptabel side at vise frem.

Du kan arbejde indirekte med at udforske dit ukendte felt ved målrettet at integrere dine blinde og skjulte sider i dit åbne felt og dermed også få adgang til nye sider fra dit ukendte.

Når du flytter sprosserne i vinduet, så dit åbne felt bliver større ned mod dit skjulte felt og hen imod dit blinde felt, kommer dele af dit ukendte til syne i det åbne felt.

større vindue

Du kan også arbejde mere direkte med at integrere dine ukendte sider ved at udforske dine dybeste motivationer og drømme.

Enneagrammet beskriver som bekendt mange af disse dybtliggende motiver, og ved at arbejde med din egen udvikling via Enneagrammet kan du næsten ikke undgår at få kontakt til flere af dine ukendte ressourcer.

Enneagramteoretikeren A.H. Almaas arbejder med en teori om, at vi i vores ukendte felt dybest set er motiverede af vores tryghedsbens “passion” (bliver forklaret nærmere i modul 11).

Dette begrunder Almaas i en hypotese om, at vi i vores barndom udleverede en idealiseret version af vores tryghedsben, men ikke oplevede os støttet i den. Derfor undertrykte vi disse sider af os selv, og vores tryghedsbens passion ligger nu som drivkraft i vores ukendte.

Som type 5 og med en meget tryg barndom var jeg f.eks. meget udadvendt, snakkende og fyldte meget. Men denne adfærd blev opfattet som uacceptable og egoistisk. Derfor blev denne side undertrykt hos mig selv og jeg har først opdagede den nu mange år senere.

Du kan se Joharis vindue for hver enkelt Enneagramtype her nedenfor. Du vil sikkert bliver overrasket over, hvor præcist det egentlig rammer os

Type 1                Type 2               Type 3

Type 4                Type 5               Type 6

Type 7                Type 8               Type 9

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.