Eventyreren i sit tryghedsben – går mod type 5 – Iagttageren

Når du er ressourcefuld og hviler i dig selv, får du adgang til 5’erens mønstre. Du bliver mere indadvendt og eftertænksom. Det er vigtigere for dig at bruge din tid til at samle viden, og du nyder at være alene med en god bog. Her kan du sidde i fred og ro og tænke tanker om livets mysterier.

Du realiserer dig selv og holder dig sund ved at lære at sætte tempoet ned og dæmpe sindets heftige aktivitet, så indtryk kan påvirke dig dybere lige som med sunde 5’ere.

Du vil under integration ikke længere være afhængige af at stræbe efter usædvanlige oplevelser og adspredelser, men er i stand til at opholde dig længe nok ved dine iagttagelser og oplevelser til at opdage alle mulige forbløffende ting om dig selv og verden omkring dig.

Dette giver dig både mere af den vejledning, du søger, og styrker din produktivitet og kreativitet. Ydermere har det, du frembringer, langt dybere klangbund og giver større mening for andre.

Når du opdyrker en bevidsthed, der er mere stille og fokuseret, kommer du i tættere kontakt med din egen essentielle vejledning: dermed bliver du i stand til at erkende, hvilke oplevelser der har virkelig værdi for dig.

Fordi du under integration ikke længere bliver ledt på afveje af din angst for at vælge forkert og overse den bedste fremgangsmåde, ved du simpelthen, hvad du skal gøre. Under integration mister du ikke din spontanitet og entusiasme, fordi du går mere i dybden med din udforskning af virkeligheden; du får tværtimod frihed til at nyde hvert øjeblik.

Det vil dog ikke være nogen hjælp for dig at efterligne middel 5’ere egenskaber. Det vil kun gøre dit hjernespind værre at fortabe dig i tanker, følelsesmæssig afstandtagen og ængstelse over at skulle håndtere andres behov.

Det nytter heller ikke, at du prøver at tvinge dig selv til større koncentration, fordi forsøg af den art bygger på fortrængning. Men efterhånden som du lærer at gøre sindet stille og udholde den angst, der opstår, begynder du gradvis og helt naturligt at åbne dig for den klarhed, fornyelse, indsigt og viden, som er den sunde 5’ers kendetegn.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.