Hjælperen i sit tryghedsben – går mod type 4 – Romantikeren

benene type 2 - UK

Når du er tryg og føler dig ressourcefuld, får du adgang til 4’ers mønstre. Du bliver mere kreativ, og har nemmere ved at føle, hvad der er vigtigt for dig. Du får værdi på intensitet og nærhed, og det er vigtigt for dig at sætte dit helt personlige præg på tingene og gøre dem til noget særligt.

Du realiserer dig selv og forbliver sund ved at lære alle dine følelser at kende og acceptere dem uden censur, ligesom den sunde 4’er. Eftersom du helt naturligt fokuserer på andres følelser, kan din medfølelse udvikles til en høj grad af sensitivitet, der som en antenne indstiller sig på andres behov, smerte og tilstand.

Det er som om dit ”følelseslegeme” udstrækkes til andre og fanger de subtile skift i deres væren. Når du integrerer egenskaberne i den sunde 4’er, omfatter denne sensitivitet også dine egne følelser og indre tilstand.

Det betyder ikke, at du er tvunget til at handle på dine følelser. Du kan for eksempel opdage, at du er ekstremt vred eller frustreret i forhold til et menneske, du holder af, og at du kan opleve vreden i dig selv i stedet for at eksplodere i hovedet på personen eller impulsivt forlade vedkommende.

I løbet af integrationsprocessen bliver du gradvis mere fortrolig med og afslappet i forhold til hele det opbud af emotionelle tilstande, du råder over, også dine mest hemmelige behov og dybtfølte had.

Det giver dig mulighed for at vide, hvornår og hvordan du skal drage omsorg for dig selv, og tilstrækkelig selverkendelse til at udtrykke dine behov og frygt, når de viser sig. På samme måde som du i almindelighed reagerer øjeblikkelig på andres nød, forholder du under integration dig også instinktivt til de indre nødsignaler.

Det kan være meget gavnligt for dig at undersøge forskellige personlige udtryksformer som musik, kunst og dans eller blot at føre en dagbog. Hver eneste gang du prøver at opnå mere selverkendelse gennem kunst eller terapi eller bare ved at bede andre om hjælp, vil dit overjeg anklage dig for at være ”egoistisk” (”Hvorfor bruger du så meget tid på dig selv?”)

Du kan gøre en hel del for at modvirke disse negative budskaber ved at lære at standse op, bringe tankerne i ro og skelne mellem overjegets ”strenge stemme” og en sand indre styring.

Du opnår dog ikke meget ved at forsøge at efterligne 4’erens middel egenskaber. Den selverkendelse, du har brug for, øges ikke væsentligt ved, at du bliver følelsesmæssigt mere ustabil og selvoptaget. 4’erens tendens til romantisk fantasi og til at skabe øgede forventninger til andre forværre kun dine behov for at være nær på mennesker.

Derimod kommer den velfungerende 4’ers selvindsigt, selvudtryk og kreativitet naturligt til udfoldelse i takt med, at du begynder at nedbryde overjegets restriktioner omkring ”egoisme” og at du virkelig lærer at nære dig selv.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.