Iagttageren i sit tryghedsben – går mod type 8 – Frontkæmperen

benene type 5 - DK

Når du er tryg og føler dig på sikke grund, får du adgang til 8’erens mønstre. Du bliver mere dominerende og tager gerne styringen. Det er nemt for dig at gå efter opfyldelsen af dine behov, og du kan være utrolig charmerende. Din sædvanlige tendens til blot at tænke tingene igennem, bliver afløst af aktiv handling, hvor du bare gør tingene.

Du realiserer dig selv og holder dig sundt fungerende gennem at lære at genvinde og udfylde din fysiske tilstedeværelse og din instinktsmæssige energi, sådan som det er tilfældet hos de sunde 8’ere.

Det skyldes, at grundlaget for selvtillid og følelsen af at være hel, stærk og funktionsdygtig skal søges i kroppens instinktsmæssige energier, og ikke i mentale strukturer. Derfor vokser du under integration ved at slippe hovedet, komme ned i kroppen og få en dybere kontakt med din vitalitet og kropslighed.

Som regel indebærer det en voldsom angst hos dig at komme i tættere kontakt med kroppens liv. Du føler det, som om du er ved at tabe dit eneste forsvar – bevidstheden som tilflugtssted. Tankernes verden opleves som sikker, pålidelig og uindtagelig, hvorimod kroppen føles svag, sårbar og upålidelig.

Med en dybere kontakt med kroppen begynder du at tillade stærke følelser af bedrøvelse og sorg – over din langvarige isolation – at dukke op til bevidstheden. Men kun ved at bevare kroppens jordforbindelse kan du opleve den indre støtte, der tillader en bearbejdning af disse længe undertrykte følelser.

I takt med, at du lærer at holde kontakt til dine instinktsmæssige energier, begynder du at tage mere helhjertet del i verden og bruge din viden og evner på de foreliggende praktiske problemer.

I stedet for at unddrage dig ansvar ved at trække dig tilbage fra andre, føler du under integration dig styrkede til at påtage dig store udfordringer og indtager ofte lederroller. Andre mærker intuitivt, at du søger positive løsninger befriet for egeninteresser og slutter derfor op om dig for at støtte dine projekter.

Du mister hverken dine mentale evner eller den ekspertise du opbyggede under din isolation, blot fordi du giver dig i lag med den virkelige verden. Tværtimod udnytter du begge ressourcer på en strategisk og konstruktiv måde svarende til de velfungerende  8’ere.

Men du får dog ikke meget ud af at forsøge at efterligne middel 8’ere egenskaber. Hvis du fokuserer på at beskytte dig selv, opgiver kontakten til din egen sårbarhed og ser relationer som en form for konfrontation, hjælper de dig ikke synderlig med at overvinde din manglende kontakt og følelsen af social isolation.

Men efterhånden som du begynder at opleve direkte og arbejder dig ud af identifikationen med det mentale, får du helt naturligt adgang til den styrke, viljekraft og selvtillid, som sunde 8’ere er velsignet med.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.