Romantikeren i sit tryghedsben – går mod type 1 – Perfektionisten

benene type 4 - DK

Når du er tryg og føler dig ressourcefuld, får du adgang til 1’erens mønstre. Du har nemmere ved at holde fokus på sagen og glemmer lidt dig selv og andres mening om dig, til fordel for at få tingene gjort på den rigtige måde. Du får opmærksomhed på detaljen og på, hvordan dette forbedrer helheden.

Du engagerer dig i virkeligheden gennem meningsfulde handlinger. Ved at forpligte dig på principper og aktiviteter, der rækker ud over dine subjektive reaktioner, opdager du ikke kun hvem du er, men at du står for noget godt.

Du kommer mere i kontakt med umiddelbarheden i dine instinkter og bliver mindre opslugte af de emotionelt ladede scener, der udspiller sig i dine forestillinger.

Når du går mod 1, forstår du også, at der er forskel på at udtrykke sig selv og drukne i stemninger. Du er parat til at disciplinere dig og arbejder ihærdigt på at bidrage til dine omgivelser med noget betydningsfuldt.

Du er ikke længere en fjern tilskuere på sidelinjen, der venter på anerkendelse, men deltager helt og fuldt i livet og udvikler en stærk selvfølelse i kraft af dit arbejde og forbindelse med andre.

Dette må dog ikke forveksles med en overtagelse af middel 1’ere kritiske og perfektionistiske karaktertræk. Dit overjeg er i forvejen ret så straffende, og det kan nemt føre til yderligere selvanklager, hvis du begynder at herse med dig selv gennem forskellige forsøg på at forbedre dig.

Derfor er det også vigtigt at udvikle en anden af den sunde 1’ers egenskaber, skelneevne. Du lærer, hvad den sunde 1’er ved. Virkeligheden i en situation og vores følelsesmæssige reaktioner på den er to forskellige ting.

De sunde 1’ere er også forbilleder på accept af virkeligheden – at arbejde med det reelle indhold i en situation i stedet for at gøre modstand imod det eller forkaste det. Du indser også gennem integrationsprocessen, at accept er nøglen til at slippe fortiden og involvere sig kreativt med livet i nuet.

Med selvaccept følger tilgivelse for gamle fejltagelser og vanskeligheder, og accept af andre giver mulighed for at indgå i gensidigt tilfredsstillende forhold. Du er ikke længere nød til at idealisere andre som redningsmænd eller vælte dem ned fra piedestalen, fordi de ikke lever op til dine urealistiske forventninger. Du ser andre, som de er og kan mere præcist erkende deres egne værdifulde egenskaber uden at gribe til en fantasi-personlighed.

Endelig kan du under integration opbygge en varig og ægte følelse af identitet og selvværd, fordi den bygger på handlinger og relationer i det virkelige liv i stedet for på dine forestillinger eller forbigående følelsestilstande.

Du opdager egenskaber i dig selv, som før var usynlige. Styrke, viljekraft, beslutsomhed og klarhed. Dertil kommer, at alle aspekter af livet bliver til kreative muligheder, når du begynder at tage udgangspunkt i nuet.

I stedet for at lade sig trække ind i uophørlig selviagttagelse eller ned i de følelsesmæssige reaktioners kaotiske understrøm forbliver du nærværende i forhold til dig selv og verden omkring dig og begynder dermed at vågne op til det menneskelige hjertes dybere sandheder. Når du tillader denne proces at udfolde sig, viser din sande identitet sig i hvert enkelt øjeblik i livet.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.