1:1 / Seksuel undertype (Ødipalfasen)

Én måde at beskrive de bagvedliggende forhold, der skaber de tre undertyper, er at relatere til vores tidligste barndom. Ved at sammenligne med udviklingspsykologiske teorier omkring Oralfasen, Analfasen og Ødipalfasen kan vi finde en forklaring på, hvad der gør, at nogle mennesker er mere optaget af ét livsområde frem for de to andre eller måske undertrykker et af livsområderne. 

Udviklingspsykologisk gennemgår mennesker tidligt i livet ifølge flere psykologiske teorier (Freud, Erikson mm) tre vigtige faser:

0 år                          1½ år                    3 år                            6 år           ________________________________________________________________________

Oralfase                                 Analfase                       Ødipalfase

Selvopholdelse                     Social                        1:1 / seksuel

 

Ødipalfasen (1:1 / seksuel)

Denne fase er præget af kønsdelenes område og funktion i bredeste forstand.

Barnet har nu en mere sikker styring af sin krop, et rimeligt sprog og begynder nu at interessere sig mere indgående for den omliggende verden. Bevidstheden om, at der er to køn, seksuelle og intime relationer mellem to mennesker, kønsroller og nysgerrighed for, hvordan ting fungerer, er det store interessefelt.

Barnet lærer at finde sin egen rolle – sin egen identitet som individ og som køn, og ”super-egoet” udvikles gennem identifikation med faderen henholdsvis moderen.

 

Nøgleord:

  • Din og min verden
  • At trænge ind / omslutte
  • Initiativ – kontra skyld
  • Målbevidsthed – at gå efter det man ønsker
  • Kernefamilie
  • Idealer og forbilleder
  • Dramatik / leg – nysgerrighed

 

1:1 /seksueltyper

Er optaget af at skabe intense forbindelse til et enkelt menneske ad gangen og at søge intense oplevelser. Det intense i kontakten med et menneske – i parforhold – med den nære ven. Den dybe samtale – en sportsgren – en fantastisk film- eller teateroplevelse. Samtidig er denne type også meget sanselig.

Eksempelvis kan det første man er opmærksom på, når man kommer ind i et rum, være:

At finde og skabe kontakt med en anden person, som man kan føle sig særlig forbundet til eller tiltrukket af. Der er opmærksomhed på, hvor energien og den attraktive person er. Den, som kan give én noget – som man kan forbinde sig til – identificere sig med. Der er også opmærksomhed på æstetik.

 

Sund

Når undertypen er sund, oplever vi en person, som holder af intim menneskelig kontakt og af at skabe tætte relationer til mennesker. Der er en naturlig evne til at være aktiv i opfyldelsen af sine ønsker og mål. Ofte er der en vidtfavnende og nysgerrig tilgang til livet og en søgen efter noget uden for en selv for at finde sin helhed.

 

Skadet

Når undertypen er underudviklet eller skadet, kan personen opleve vanskeligheder ved seksuelle og intime forhold. Det kan være svært at blive virkelig begejstret eller entusiastisk i forhold til noget som helst, og der kan forekomme en manglende identitetsoplevelse, hvis der ikke er én at være tæt med. Det kan være svært at tage initiativer og at have lyst til at udforske livet.

Du kan se en video her, som kan illustrere den seksuelle undertype.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.