Social undertype (Analfasen)

Én måde at beskrive de bagvedliggende forhold, der skaber de tre undertyper, er at relatere til vores tidligste barndom. Ved at sammenligne med udviklingspsykologiske teorier omkring Oralfasen, Analfasen og Ødipalfasen kan vi finde en forklaring på, hvad der gør, at nogle mennesker er mere optaget af ét livsområde frem for de to andre eller måske undertrykker et af livsområderne.

 

Udviklingspsykologisk gennemgår mennesker tidligt i livet ifølge flere psykologiske teorier (Freud, Erikson mm) tre vigtige faser:

 

0 år                          1½ år                    3 år                            6 år           ________________________________________________________________________

Oralfase                                 Analfase                       Ødipalfase

Selvopholdelse                     Social                        1:1 / seksuel

 

Analfasen (social)

Nu begynder barnets bevidste styring og kontrol at udvikles. Dette kommer især til udtryk gennem, at barnet skal lære at styre sine kropsfunktioner. Barnet har indtil nu været underlagt sine impulser, men moderens ønske om renlighed, og barnets ønske om fortsat at få tilfredsstillet sine behov og få kærlighed, vil få det til at tilpasse sig. Barnet lærer altså at koordinere og beherske modsatrettede impulser og behov og udvikler her igennem en selvstændighed, som også gælder i forhold til resten af familien. Barnet lærer at tilpasse sig og indordne sig og bliver derved accepteret og beskyttet.

 

Nøgleord:

  • Os og vores verden
  • At holde fast og give slip
  • At sætte sin vilje ind. At kontrollere
  • At indordne og tilpasse sig andre
  • Selvtillid – kontra skam, skyld og tvivl
  • Tilpasning til og bevidsthed på gruppen
  • At blive en del af flokken
  • At blive accepteret og dermed beskyttet
  •  

Socialtyper

Er optaget af at blive accepteret og være til nytte i deres verden. Får værdi gennem at deltage i aktiviteter med andre mennesker. At være vellidt, anerkendt og føle sig involveret i fælles aktiviteter og mål. Der er opmærksomhed på succes, berømmelse, genkendelse, lederskab, hierarki og anerkendelse. Trygheden i at være en del af noget større end én selv.

Eksempelvis kan det første man er opmærksom på, når man kommer ind i et rum være: Grupperelationer, magtstrukturer, skjulte dagsordner, andres reaktion på og accept af én selv som individ i gruppen, hvordan man kan bidrage til fællesskabet.

 

Sund

Når undertypen er sund, oplever vi en person, som holder af at omgås andre mennesker dog uden at blive intim. Er interesseret og engageret i grupper, foreninger, loger, familien, bestyrelser eller international politik. Der er naturlige evne for kommunikation og gruppeprocesser og for at indordne sig fællesskabet.

 

Skadet

Når undertypen er underudviklet eller skadet, kan personen opleve vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge og have dårligt udviklede sociale evne. Der kan forekomme menneskeskyhed, frygt og mistillid til andre. Endvidere kan ses manglende evne til at løsrive sig fra gamle sociale bånd og vanskelighed ved at etablere nye forbindelser.

Du kan se en video her, der kan illustrere den sociale undertype.

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.