Er du konfliktsky eller får du ligefrem energi af en rask lille diskussion ?

Har du lagt mærke til, at nogen mennesker virker som om, at de næsten bliver helt høje af en rask lille diskussion ? Det er ligesom om, at de slet ikke kan stoppe.

Samtidig er der andre, som er så konfliktsky, at man næsten bliver helt bange for, at de vil sige undskyld, selvom andre kører dem over med en damptromme.

I Enneagrammet har vi 2 typer, som typisk ligger i hver sin ende af konflikt eller problemsløsningsfeltet. Nemlig Frontkæmperen (type 8), som ikke står tilbage for en rask diskussion og Fredselskeren (type 9), som vil gøre hvad som helst for at undgå en konflikt.

h

Du kan sandsynligvis bedre forstå den ene fremfor den anden. Det kan måske endda være helt umuligt at forstå den modsatte, men hvis vi kigger bag om motiverne, kan vi måske alligevel godt komme til at forstå begge.

Fredselskerens problemløsningsmodel:

Bruger deres fokus på at opbygge og bevare den gode stemning i deres omverden og på at opnå en indre ro og balance. Det gør de ved at imødekomme andres behov og ønsker.

De har en overbevisning om, at hvis andres behov bliver tilgodeset, må det naturligvis få dem til at få det godt, og at der så er basis for en harmonisk og positiv stemning.

De tror generelt på det gode i andre mennesker, og dermed er det oftest det positive, de lægger mærke til hos andre. Det betyder, at de let kan lade umiddelbart negative og kritiske bemærkninger passere, uden at det påvirker deres billede af personen.

”Jeg er havnet et godt sted med mange dygtige og rare mennesker”

”Hvis flere mennesker havde evnen til at se bag om problemerne, ville de opdage de positive muligheder, som ethvert problem eller udfordring kan afstedkomme. På den måde ville livet være meget lettere”

oOo

Frontkæmperens problemløsningsmodel:

Udtrykker deres holdninger til eventuelle konflikter meget direkte, da det er vigtig for dem, at budskabet ikke kan misforstås.

Når de får udtrykt deres vrede eller andre følelser, de har for en sag, oplever de at være på forkant med problemerne.

8’ere har en overbevisning om, at hvis alle dog bare ville sige, hvad de mente og stod for, ville problemerne blive mere klare og dermed ville det blive tydeligt, hvad der skulle til for at løse dem. På den måde kan 8’ere bevare en følelse af at kunne klare sig selv og have styr på tingene.

”Jeg udtrykker mig uden omsvøb, for så ved folk, hvor de har mig, og hvis alle gjorde det, kunne vi hurtigt komme videre”

”Jeg har størst overblik over og styr på tingene, når andre siger, hvad de mener, så jeg ved, hvor jeg har dem”.

oOo

Kan du genkende noget hos dig selv? Alle 9 Enneagramtyper har hver deres problemløsningsmodel. Kender du dem alle, kan du måske lettere forstå, hvorfor folk gør det, de gør.

 
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.