Kom i flow


Kom i flow med din Enneagramtype

Vi kan alle opleve, at vi sidder fast. At vi ikke får de resultater, vi gerne vil have. At vores relationer støjer for meget. At vi mangler noget. At vi hele tiden spænder ben for os selv.

Til dig som vil have mere passion, begejstring, glæde, klarhed og andre højt vibrerende følelser i dit liv, har jeg lavet disse online-kurser, som består af en video med ca. 50 min. undervisning, samt andet materiale i pfd-form..

Vi er forskellige. Det der virker for mig, virker ikke nødvendigvis for dig. Derfor har jeg lavet ét for hver type, som tager udgangspunkt i Enneagrammet og de 9 forskellige personligheder, 9 forskellige måder at være i verden på, 9 forskellige strategier og motiver.

Du behøver ikke nødvendigvis at kende til hele Enneagrammet, men prøv at kigge på de 9 forskellige udfordringer. Hvis der er én af dem, der sidder lige i skabet, er det sandsynligvis netop dét kursus, du med fordel kan arbejde videre med.

Pris for hvert kursus er 129,- og kan købes over i produkter

oOo

type 1 b

Online-kursus for Type 1 – “Kom i flow med Type 1 – Perfektionisten” 

Hvis du kan genkende følgende, er Enneagramtype 1 – Perfektionisten muligvis dit dominerende mønster.

 • Du tænker tit på, hvordan noget kunne gøres på en bedre måde.
 • Du søger at undgå fejl og det, der er ondt eller dårligt.
 • Du har høje moralske standarder
 • Du understreger praktiske dyder: arbejde, ærlighed, anstrengelse og kompetence.
 • Du har en streng indre kritiker, der fortæller dig, hvad der er rigtig og forkert.
 • Den indre kritiker er dømmende, og kontrollerer dine følelser og dine behov.
 • Du kan opleve fortørnelse eller harme, når andre slipper for nemt af sted med det, de gør
 • Du kan være bekymret over at træffe beslutninger, idet du spekulere på, om det nu er det rigtige.
 • Du har en intuitiv fornemmelse for, hvor perfekt ting kunne være.

Udfordring 1

Som Type 1 kan du have rigtig svært ved at slappe af og stole på, at andre kan løse opgaven. Du føler, at alt hviler på dine skuldre. Du presser tit dig selv ud over alle grænser. De projekter, du går i gang med, skal løses hurtigt og effektivt. Ikke noget med at tage pauser eller hvile sig, før arbejdet er gjort. Du oplever ofte spændinger i kroppen, som skyldes overdreven selvkontrol og ubevidst vrede.

 

oOo

type 2

Online-kursus for Type 2 – “Kom i flow med Type 2 – Hjælperen” 

Hvis du kan genkende følgende, er Enneagramtype 2 – Hjælperen muligvis dit dominerende mønster.

 • Du har virkelig evne for at være empatisk.
 • Du er fantastisk til at se andre menneskers evner og muligheder.
 • Du holder af at finde netop det, der skal til for at andre kan komme videre i deres liv.
 • Du er stolt over, at der er behov for dig, over at være en central person i andres liv, og over at være uundværlig.
 • Du har svært ved selv at bede om hjælp og at udtrykke dine egne behov.
 • Du tilpasser dig ofte for at gøre andre tilpas, og kan derfor opleve, at du har mange forskellige personligheder.
 • Du oplever en sær indre tomhed, når der kommer for meget opmærksomhed på dig.
 • Du spørger til tider dig selv: ”Hvem er jeg egentlig?” – Du kan føle dig begrænset af, hele tiden at skule give til andre, og har et stort ønske om frihed

Udfordring 2

Som Type 2 kan du have så meget fokus på andres behov og være så optaget af, om andre synes godt om dig, at du dræner dig selv fuldstændig. Du bruger så meget af din energi på at være noget for andre og undgå at træde nogen over tæerne, at du risikerer at køre dig selv ned både fysisk og psykisk.

oOo

type 3

Online-kursus for Type 3 – “Kom i flow med Type 3 – Udretteren” 

Hvis du kan genkende følgende, er Enneagramtype 3 – Udretteren muligvis dit dominerende mønster.

 • Du er optaget af præstationer og produktivitet – mål, opgaver og resultater.
 • Det er vigtigt for dig at være en succes – at undgå fiasko.
 • Dit hjerte ligger i arbejdet, og du identificerer dig med dit job – du er, hvad du gør
 • Du er god til at spille spillet og tage den rolle, der skal til for at nå dit mål. – Du har svært ved ikke at lave noget, og slapper af ved at gøre rent eller bygge om.
 • Du kan holde fokus på et mål igennem længere tid – fra mange forskellige synsvinkler.
 • Du kan skifte roller og image efter behov og har såkaldte ”kamæleon-kvaliteter”.
 • Du yder en fantastisk arbejdsindsats og opdager ikke, når du når din grænse.
 • Du er rigtig god til at motivere andre og er en fantastisk rollemodel.

Udfordring 3

Som Type 3 kan du have tendens til bare at køre derudaf uden pauser for at være så effektiv som muligt. Du har så travlt med alle dine projekter, at du slet ikke opdager, hvor presset og stresset du er, før at du har fået alvorlige helbredsmæssige problemer eller problemer i dit parforhold.

oOo

 type 4

Online-kursus for Type 4 – “Kom i flow med Type 4 – Romantikeren”

Hvis du kan genkende følgende, er Enneagramtype 4 – Romantikeren muligvis dit dominerende mønster.

 • Du har en tendens til at længes efter og ønske det, som du synes mangler lige nu.
 • Du har god smag og holder af det ekstraordinære og af at være noget særligt.
 • Du er ofte optaget af, hvordan andre opfatter dig, og tankerlæser deres mening om dig.
 • Du søger det, der mangler gennem intense oplevelser og gennem at udfolde dig kreativt.
 • Du forkaster et almindeligt liv og kedsomheden med ”almindelige”” følelser.
 • Du gør det almindelige liv mere spændende ved fantasier, kunstnerisk udfoldelse og dramatiske indre forestillinger
 • Du oplever en dybde i følelseslivet, og du har stor evne til at støtte andre i krisesituationer Du har ofte lyst til at trække dig tilbage fra sociale sammenkomster og føler, at du ikke rigtig hører til i gruppen.

Udfordring 4

Som Type 4 kan du risikere at ende i et mønster med heftige konflikter med mennesker, som du derpå forliger dig og genoptager forbindelsen med. Din livlige fantasi kan spiller dig et puds og fordi du let bliver påvirket følelses- og stemningsmæssigt, kan du komme til at skabe dramaer, der slet ikke har noget med virkeligheden at gøre.

 

oOo

type 5

Online-kursus for Type 5 – “Kom i flow med Type 5 – Iagttageren”

Hvis du kan genkende følgende, er Enneagramtype 5 – Iagttageren muligvis dit dominerende mønster.

 • Du har et udtalt behov for at være alene, og kan nemt være ”alene”, selvom der er andre tilstede.
 • Du er optaget af at samle viden og ønsker at have nøglen til forståelse af verden.
 • Du kan lide at planlægge og forbereder dig mentalt for at undgå overraskelser.
 • Du kan nøjes med meget lidt og undgår at bliver afhængig af nogen eller noget.
 • Du går til fest og oplever først rigtigt festen, når du er kommet hjem og tænker oplevelsen igennem.
 • Det er som om, du ikke er til stede, når der er mange mennesker rundt om dig.
 • Du har evne for at indtage et objektivt standpunkt og lader dig ikke påvirke af andres mening eller behov.
 • Du holder af at færdes alene i naturen, hvor du tænker tanker og lader op.
 • Du har høj værdi på respekt og bringer aldrig en hemmelighed videre.

Udfordring 5

Som Type 5 kan du have en tendens til at isolere dig for meget og trække dig fra andre mennesker. Du kan have en tilbøjelighed til at fortabe dig i spekulationer. At bruge for meget tid på at fantasere og teoretiserer, så du på en eller anden måde mister kontakten til virkeligheden og derfor bliver endnu mere isoleret.

 

oOo

type 6

Online-kursus til Type 6 – “Kom i flow med Type 6 – Skeptikeren”

Hvis du kan genkende følgende, er Enneagramtype 6 – Skeptikeren muligvis dit dominerende mønster.

 • Du oplever ofte tvivl, som får dig til at udsætte handlinger og tøve.
 • Du analyserer ofte alle konsekvenser, før du træffer en beslutning.
 • Autoriteter er et emne i dit liv. Enten underkaster du dig dem, eller også gør du oprør mod dem.
 • Du identificerer dig med sagen og kæmper gerne for de svage i samfundet.
 • Du oplever ofte skepsis – et mentalt: ”Ja, men..”, eller ”Kunne det modsatte ikke også være tilfældet”?
 • Du tager ofte dig selv i at spekulere på, om din beslutning nu også var den rigtige.
 • Du leder efter de skjulte dagsordner og motiver, som eventuelt påvirker et samarbejde. Du er meget trofast og støttende overfor dine venner.
 • Du forsøger at afbalancere holdninger ved at belyse det modsatte standpunkt også.

Udfordring 6

Som Type 6 kan du have udfordringer med at have tillid. Du kan bruge enorme mængder energi på bekymringer, ængstelse for andre og tvivl. Du har nærmest udviklet en overfølsomhed for faresignaler. Sådan et forhold til verden er frygtelig stressbetonet og kan blive skruen uden ende.

 

oOo

type 7

Online-kursus for Type 7 – “Kom i flow med Type 7 – Eventyreren”

Hvis du kan genkende følgende, er Enneagramtype 7 – Eventyreren muligvis dit dominerende mønster.

 • Du fascineres nemt – af mennesker, oplevelser og alt det nye.
 • Du søger efter stimulering, og kan i perioder næsten helt undvære søvn
 • Du har et ønske om at forblive i godt humør, og er god til at peppe en stemning op.
 • Du sørger for at have mange muligheder, og du frygter at blive begrænset.
 • Du kan undres over mennesker, som oplever livet problematisk og tungt.
 • Når du får kontakt med dybe eller smertefulde følelser, har du nemt ved at give dem en forklaring, og slipper derved smerten.
 • Du anvender din charme som første forsvarsværk, og undgår ofte konflikt ved at snakke dig ud af det.
 • Du har en formidabel evne til at sætte ideer og emner sammen på en ny måde.
 • Dit hoved er fyldt med ideer og planer, og du har det fint med ikke at nå dem alle.

Udfordring 7

Som Type 7 kan du have en oplevelse af, at du hele tiden må videre. Du søger hele tiden stimulering og nye oplevelser. Ja, du har nærmest en umættelig sult efter ”noget” derude, som vil give dig tilfredsstillelse. Men du kan ikke finde det og du føler dig frustreret, tom og behovstrængende.

 

oOo

type 8

Online-kursus for Type 8 “Kom i flow med Type 8 – Frontkæmperen”

Hvis du kan genkende følgende, er Enneagramtype 8 – Frontkæmperen muligvis dit dominerende mønster

 • Det er vigtigt for dig at føle, at du kontrollerer dit personlige rum og dine ejendomme.
 • Du undgår at vise svaghed, og kan føle foragt over for mennesker, som ikke virkelig prøver at klare sig.
 • Du har det godt med vrede, og du kan lide at mærke vreden i kroppen.
 • Du har en tendens til at se ekstremerne i en situation: mennesker er enten retfærdige eller uretfærdige, enten krigere eller slapsvanse – intet midt imellem.
 • Du anvender en del energi på at hjælpe andre, og tager nemt ansvaret.
 • Du holder af mad og drikke, og ønsker tilfredsstillelse her og nu, når du oplever et behov. Du er hurtig til at tage beslutninger, og du tager nemt styringen, hvis ingen andre gør.
 • Du har stor ansvarsfølelse, og føler til tider ansvar for hele verden.
 • Du bliver nemt rørt til tårer, når du oplever uskyldigheden i en baby eller hos en dyreunge.

Udfordring 8

Som Type 8 har du svært ved at slippe kontrollen og lade bolden gå. Du har en oplevelse af at være i krig med hele verden. Alt i livet er vanskeligt, en kamp og du anstrenger dig hele tiden for at hævde dig mod det, som du ser som fjendtligt. Ja, næsten som svømmer du konstant mod strømmen.

 

 

oOo

type 9

Online-kursus for Type 9 – “Kom i flow med Type 9 – Fredselskeren”

Hvis du kan genkende følgende, er Enneagramtype 9 – Fredselskeren muligvis dit dominerende mønster.

 • Du søger at undgå konflikt og har svært ved at melde klart ud, hvis der er noget, du ikke har lyst til.
 • Du ser nemt alle sider af en sag og sammenfatter alles mening i dit løsningsforslag.
 • Du udsætter forandringer gennem at gentage kendte løsninger. Handler ud fra vane.
 • Der er masser af tid. Det kan vente til i morgen. Du kender til magelighed.
 • Det er nemmere at finde ud af, hvad du ikke har lyst til, end hvad du har lyst til.
 • Du slipper dine egne behov, hvis andre vil noget andet.
 • Du oplever, at du nærmest kan smelte sammen med andre mennesker, med musik eller med naturen.
 • Du har en evne til at anerkende og støtte det, som er vigtigt for andre mennesker.
 • Du lader op, når du er alene, men bliver også beriget af andre menneskers anerkendelse. Du kan føle dig overset og samtidig opleve at du er bedre rustet end andre.

Udfordring 9

Som Type 9 kan du have en tendens til at være nærmest selvudslettende. Du føler, at du mangler handlekraft. Du ”orker” ikke rigtig noget og har svært ved at tage dig sammen. Du kan komme i vane med at sige ja til ting, som du i virkeligheden ikke har lyst til for at bevare freden, men alligevel komme til at skabe konflikter og misforståelser i forhold til andre.

 

oOo

 

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.