Leadership coaching

På engelsk findes der to forskellige ord for ledelse: management og leadership. Det ene udelukker ikke det andet og der er brug for begge.

Management betyder, at du planlægger, budgetterer, organiserer, fordeler ressourcer, kontrollerer og løser problemer, skaber struktur, koordinerer teamwork. Folk arbejder for dig.

Leadership betyder, at du viser retning, motiverer og inspirerer mennesker og teamwork, skaber og forfølger muligheder, giver visioner. Folk følger dig.

Det største problem på mange arbejdspladser er, at de nærmest er styret af frygt og manglende flow. Det er egentlig ikke selve arbejdsopgaverne, der er svære, men derimod uklare mål, konfliktsky ledere, unødvendige regler og restriktioner, rapporteringer, kontrolskemaer og alt for lidt plads til debat, spørgsmål, læring og vækst.

Det kan også handle om, at der er for meget magtspil, skjulte agendaer og alliancer, som skaber usikkerhed og uventede reaktioner, som intet har med selve virksomheden at gøre.

En god ledelse danner grundlaget for gode ledere, som kan skabe tillid hele vejen rundt og som vil inspirere deres medarbejdere til at tænke, være kreative, tage chancer, vokse og finde lige præcis den helt unikke person, de i virkeligheden er.

Der er mere end nogen sinde brug for gode ledere, der

  • hviler i sig selv,
  • har høj bevidsthed og tager ansvar,
  • får øje på konflikter og løser dem,
  • forstår, at medarbejdere er forskellige,
  • får det bedste frem i medarbejderne,
  • får kompetencer og ressourcer i spil i teamet,
  • skaber tillid og giver plads til kreativitet, 

men hvordan skal en leder kunne komme op på det niveau?

Først og fremmest skal ledelsen selv være på et højt bevidstheds-niveau, ønske og være villig til at investere de nødvendige ressourcer i at udvikle deres ledere i organisationen.

Derefter er det vigtigt at definere, om lederen udfører management eller leadership. Er lederen en “fagleder” eller “menneskeleder”? Der er brug for begge.

Mine forløb er ikke et forløb fyldt med en masse teori. Forløbet tager først og fremmest udgangspunkt i lederen, så det er lederen som er råstoffet. Jeg kommer tæt på og der kan ske overraskende indsigter og erkendelser. Jeg er der og hjælper lederen til at finde sit eget potentiale og vokse derfra.

Jeg arbejder grundlæggende med at øge bevidstheden. At blive bevidst om, hvad det er vi gør og om det er i overensstemmelse med vores værdier. Om vi er styret af frygt eller tillid. Hvad vores grundlæggende overbevisninger er.

oOo 

Jeg har opbygget et fleksibelt forløb, hvor jeg kommer ud til lederen i det miljø, som lederen arbejder i og giver personlig coaching.

Da det handler om tillid mellem to mennesker, vil første samtale  være indledende og afklarende, så lederen får en idé om, hvem jeg er, hvad hun/han kan forvente og om der er god energi imellem os. 

Som udgangspunkt anbefaler jeg et forløb på minimum 3 sessioner men gerne flere, da jeg erfaringsmæssigt har oplevet, at det kan tage tid at få fokus på sin proces. Dette sikre også, at lederen kommer helt igennem processen og når sine mål.

Der vil være reflektionsøvelser imellem samtalerne, så lederen løbende får brugt sine nyerhvervede erkendelser og indsigter i dagligdagen.

Det kan også være som facilitator til møder, hvor jeg har rollen som fluen på væggen. Her vil jeg observere dynamikken i gruppen og mellem denne og lederen og give min feedback. Det er vigtigt, at både leder og gruppe-medlemmer medinddrages i denne proces og at der er erkendt et behov i gruppen/hos lederen.

Jeg coacher efter principperne i NLP og Enneagrammet og bruger selvfølgelig også mine egne personligt erfaret indsigter.

Et forløb vil typisk tage 12 til 16 timers fordelt over en længere periode efter nærmere aftale. Det kan f.eks. være, at jeg kommer et par timer en gang om måneden, når det passer ind i dagligdagen.

Vi kan også aftale, at jeg kan kontaktes, hvis der opstår et akut problem, som lederen gerne vil have hjælp til at finde en løsning på. Det kan give rigtig meget, at der er mulighed for en “her og nu” coaching, mens man står midt i det.

 

Kontakt mig endelig for et indledende møde, hvor vi sammen kan bygge et forløb sammen, som passer præcis til lederen og dennes udfordringer, dér hvor hun/han er lige nu.

oOo

Andre forløb:

Læs også Fremtidens arbejdsplads

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin