Modellen af verden

Vi oplever ikke verden som den er – vi oplever en model af verden.”, ”The map is not the territory”, “The menu is not the meal”.

En af NLP forudsætningerne lyder ”Vi oplever ikke verden som den er – vi oplever en model af verden.”. Hvis vi oplever en model af verden, hvad er så denne model strikket sammen af? Modellen er vores egen interne repræsentation af, hvad vi har oplevet. Sagt på en anden måde, så gemmer vi ikke en oplevelse i hukommelsen, men derimod en opfattelse af en oplevelse. Man kan sige, at de indtryk og oplevelser der passerer vores sanser (ser, hører, føler, smager og lugter) gennemløber et filter før de bliver lagret i hukommelsen som vores interne repræsentation af det oplevede. Filteret UDELADER, GENERALISERER og FORVRÆNGER.

Udeladelser
Vores bevidste sind udelader store mængder information og af de indtryk vi modtager lader vi kun 7-9 indtryk passere til det bevidste. Hvis vi skulle bemærke hvert eneste mikro-indtryk, ville hjernen komme alvorligt på overarbejde.
Når vi f.eks. går på stranden og vil samle strandskaller, fokuserer vi således, at vi hovedsaligt modtager indtryk som kan hjælpe os med at finde strandskaller. Således kan vi bruge fokusering til at udelade indtryk.

På samme måde vil en person med flyskræk måske under flyrejsen fokusere på mislyde, lufthullernes bump, stewardessens ansigtsudtryk og andre ting som relaterer sig til angsten for at styrte ned. Samtidig kan en person uden flyskræk tillade indtryk som udsigten ud af vinduet, en spændende samtale med sidemanden osv. Spørger man de to personer efter flyrejsen vil de have 2 vidt forskellige indre repræsentationer af den samme flyrejse.
En sjov øvelse, som illustrerer hvorledes vi udelader er at sige til en ven. “Du får 15 sekunder til at kigge rundt i rummet for at finde så mange RØDE ting som muligt.”. Når din ven har brugt de 15 sekunder, så bed ham remse alle de BLÅ ting op, der befinder sig i rummet. Bemærk hvor svært det er for din ven at remse de blå ting op, da han bevidst har udeladt at registrere dem.

Generaliseringer
I stedet for at identificere en arm, et ben, et hoved, en krop generaliserer vi til et menneske. Vi generaliserer for at kunne rumme mere information. Til gængæld er sindet tilbøjelig til, at generalisere ud fra en enkelt oplevelse, og lade denne gælde for alle andre. F.eks. første gang jeg holdt en tale var det dårligt, ergo jeg er dårlig til at holde taler.

Forvrængninger
Vores sind forvrænger mange af de indtryk vi får ind igennem vores sanser. Det sker fordi sindet er tilbøjelig til at forvrænge de informationer der kommer ind, så de passer på vores “model af verden” frem for at sindet skal til at ændre på vores model i verden.
Når sindet forvrænger, tror vi, at vi ser en ting, men det er i virkeligheden noget andet. Vi tror personen er sur, men personen skærer ansigt fordi han er syg. Vi tror vi ser en der flygter, men han er på vej til bussen. Vi misforstår hvad der blev sagt og gjort. Vi tror vi ved hvad andre tænker eller mener.

Måden vi udelader, generaliserer og forvrænger på, er bestemt af

 • Vores fysiske tilstand
  Vi oplever forskelligt alt efter om vi er trætte, udhvilede, syge, afslappede osv. Nogle bliver påhvirket af at være sulten eller have menstruation.
  Man er tilbøjelig til at lave negative gereraliseringer hvis man er fysisk utilpads og omvendt.
 • Betoningen af vores sanser
  Vores foretrukne repræsentationssystem
 • Karaktertræk (Metaprogrammer)
  Om man f.eks. er indadvendt eller udadvendt. Metaprogrammer beskriver bl.a. den måde vi behandler information på.
 • Overbevisninger
  Vores overbevisninger baserer sig på andre personers modeller af verden og beslutninger vi har taget i forbindelse med oplevelser vi har haft.Overbevisninger er personlige, og ikke et udtryk for sandheden. Det er vores indre model. Det er vores ”kort”, som er med til at bestemme vores overbevisninger. Det er dét vi tror er rigtigt.Hvis man er sikker på at ”jeg slår ikke til”, kan man have svært ved at tro på rosende ord. Der er positive overbevisninger og hæmmende overbevisninger.
 • Værdier
  Vores værdier bestemmer hvad vi syntes er vigtigt og ikke vigtigt.
   
 • Erindringer
  Det er dét, vi har set og oplevet før. Det er dét vi har med i oplevelses-rygsækken. Vi forholder ALT til dét vi har oplevet før. Overbevisninger er også dannet af vores erindringer.

Det er vigtigt for god anerkendende kommunikation, at acceptere, at alle går rundt med forskellige indre repræsentationer af den samme oplevelse. Den ene er ikke nødvendigvis mere rigtig end den anden, men for den enkelte person er den indre repræsentation dét, der er virkelighed for lige netop den person.
Dette betyder også, at det er vores indre repræsentation af virkeligheden vi agerer og reagerer ud fra. Det er med afsæt i denne vi træffer beslutninger og beslutter hvad vi skal sige og gøre. Der er ikke noget at sige til, at to personer hurtigt kan blive uenige om en ting. Derfor handler anerkendende kommunikation ikke om, hvorvidt en anden persons oplevelse er rigtig eller forkert, men derimod om at acceptere at den anden person har haft netop dén oplevelse.

En ting er sikkert, der er ingen person, hvis repræsentation af en oplevelse, er 100% lig med virkeligheden

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin