Sådan starter du din Enneagramrejse

Det kan være vanskeligt at finde sin Enneagram type, fordi det kræver en del selvindsigt. Selvom vi tager en Enneagramtest, kan den ikke altid vise det rigtige svar. Hvem har f.eks. lyst til at svare ja til nedenstående spørgsmål ?

 • Har du vanskeligt ved at komme ud over stepperne ?
 • Er dit livssyn hovedsagligt negativt ?
 • Hænger du meget i fortiden og det, der er sket ?

Selvom de faktisk for nogen er mere reglen end undtagelsen.

Det er motivationen, der kan afsløre typen. Her er nogle spørgsmål til at starte din iagttagelse af dig selv:

 • Hvorfor gør du det, du gør ?
 • Siger du som regel ja, før du siger nej ?
 • Siger du som regel nej, før du siger ja ?
 • Vil du helst vide meningen med spørgsmålet, før du svarer enten ja eller nej ?

Hvordan er dit energiniveau ?

 • Højt og udadvendt – nærmest som en refleks. Det er svært at være stille og du får at vide af andre, at du lige skal tage den med ro
 • Middel – du er udadvendt i nogle situationer og indadvendt i andre. Det afhænger af, hvem du er sammen med og hvad I laver
 • Lavt og indadvendt – der tænkes og føles en del, for du har et rigt indre liv og en god fantasi og du behøver nødvendigvis ikke at handle

Hvilke af disse ting reflekterer du mest over?

 • Hvordan kan jeg gøre en forskel ?
 • Hvem er jeg ?
 • Hvad er meningen ?

Hvordan er din udtryksform ?

 • Ekspressiv og dramatisk – du har svært ved at tie stille, hvis noget provokerer dig enten følelsesmæssigt eller stikker til din retfærdighedssans eller hvis det hjælper dig at sige tingene højt for at forstå dem.
 • Objektiv og neutral – altså det skal helst være sagligt. Hvis folk udtrykker sig for følelsesladet, kan det næsten blive for meget.
 • Optimistisk og humoristisk – du ønsker at skabe eller vedligeholde en god stemning og er derfor oftest den, som kommer med en sød eller sjov bemærkning

Hvor er din opmærksomhed, og hvad er vigtigst for dig i løbet af dagen ?

Har du mest fokus på;

 • Fortid – altså dagdrømmer du meget og dyrker minder
 • Nutid – du lever i den konkrete virkelighed, fortid og fremtid kan godt virke lidt diffust eller betyder ikke så meget
 • Fremtid – du bruger meget energi og opmærksomhed på, hvad der skal ske ude i fremtiden

Hvordan er dit livssyn for det meste ?

 • Positivt – du kan altid se det gode i enhver situation. “intet er så skidt, at det ikke er godt for noget” kunne være dit motto.
 • Neutral – du har en mere analyserende og objektiv tilgang til livet. Du kan bedst lide at finde en fornuftig løsning på evt. problemer.
 • Negativt – her menes det, at du er følelsesmæssigt engageret og lægger mærke til det, der kunne gøres eller være bedre.

Tænk over spørgsmålene og læg mærke til, hvordan du egentlig agerer i din hverdag – både i familien og på arbejdet. Der dukker helt sikkert noget nyt op, som du ikke havde lagt mærke til 🙂

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin